Kost og livsstilssygdomme

Forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

På Klinik for Rygmarvsskader er der siden september iværksat nye behandlingstiltag med fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme og fremme fokus på fysisk aktivitet og sund kost.

Tekst: Nicolaj Jersild Holm

I september iværksatte Klinik for Rygmarvsskader en række nye behandlingstiltag, der har fokus på at forebygge livsstilssygdomme og fremme fokus på fysisk aktivitet og sund kost. Det sker via systematisk information og undersøgelser tidligt i det første genoptræningsforløb efter rygmarvsskadens opståen.
Tiltagene er i overensstemmelse med flere af anbefalingerne i de nyeste, kliniske retningslinjer på området, hvor fysisk aktivitet, sund kost og tidlige undersøgelser anbefales med henblik på forebyggelse af bl.a. hjerte-kar sygdom, overvægt og diabetes. 

Vejning og test

Under indlæggelsen vejes patienterne og fordelingen af fedt og muskelmasse, samt markører for bl.a. diabetes og hjerte-kar sygdom bliver målt. Der laves også konditionstest, hvis det er muligt.
På denne måde kan vi give patienterne en individuel og målrettet tilbagemelding på, om de har, eller er i risiko for at udvikle livsstilssygdomme, ligesom det vil være muligt for en del patienter at følge udviklingen i deres fysiske ydeevne meget præcist, efterhånden som træningen skrider fremad, hvilket tidligere studier har vist, kan være motiverende for mange.

Målsætningsmøder

Undersøgelserne giver ydermere patienter og personale mulighed for sammen at lave en individuelt tilpasset plan for, hvordan målingerne eventuelt kan blive bedre, bl.a. ved at lave mål for, hvordan en sund kost og fysisk aktivitet kan indgå i hverdagen på en måde, der passer til den enkeltes muligheder og motivation.
Dette gøres bl.a. på målsætningsmøder og ved hjælp af beslutningsstøtteværktøjer for sund kost og fysisk aktivitet. Disse udleveres til patienterne tidligt i indlæggelsesforløbet sammen med en ny pjece om kost, vægt og sundhed. Beslutningsstøtteværktøjerne indeholder information til patienter og pårørende om anbefalingerne for sund kost og fysisk aktivitet, når man har en rygmarvsskade, og lægger op til refleksion over, hvordan anbefalingerne kan integreres og tilpasses den enkelte patients situation.
Patienterne beslutter selv, hvilke mål, de ønsker at sætte for sund kost og fysisk aktivitet under og efter indlæggelsen. Personalet og mentorerne fra mentorkorpset kan i denne forbindelse hjælpe med rådgivning og støtte igennem genoptræningsforløbet.

Modeltallerkener

Ovenstående tiltag understøttes under indlæggelsen i andre sammenhænge, bl.a. i fysioterapien, hvor der er praktisk undervisning i anbefalingerne for fysisk aktivitet på bl.a. kørestolsholdene og kredsløbsholdet. I forbindelse med hovedmåltidet midt på dagen laves der modeltallerkener af dagens ret, som viser, hvordan anbefalingerne for sund kost er integreret i en anbefalet portionsanretning. 

Højne motivationen

Hensigten med de nye behandlingstiltag under det første genoptræningsforløb er dels, at forebyggelse og behandling på disse områder bliver mere systematisk og ensartet for alle patienter end hidtil, og at inddragelse af konkrete undersøgelser og effektmål vil gøre det mere håndgribeligt og motiverende for både patienter og personale, når den forebyggende indsats kan aflæses i markørerne for livsstilssygdom, kropsvægt og kondition. For nogle vil indsatsen potentielt også have positiv betydning for deres daglige funktionsniveau. Efter udskrivelse bliver der lavet opfølgende undersøgelser i forbindelse med den første ambulante kontrol. 

Nicolaj Jersild Holm er Ph.D studerende, fysioterapeut, cand.scient.san.