Kort nyt fra bestyrelsen

Udtrædelse af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Jens Bergstrøm har skriftligt meddelt, at han.ønsker at træde ud af bestyrelsen, Suppleant Cathrine Guldberg indtræder derfor som bestyrelsesmedlem.

Kongres

Dansk Handicap Forbund afholdte kongres i weekenden fra den 19.-21. oktober 2018 på Egmont Højskolen. RYK deltog med 7 delegerede.
RYKs formand Helle Schmidt sidder i hovedbestyrelsen og blev valgt til forretningsudvalget (FU).  Kenneth Ørbæk blev valgt som 1. suppleant til hovedbestyrelsen. 

RYK havde indsendt et ændringsforslag i forhold til brug af fuldmagter. Ændringsforslaget blev vedtaget på kongressen og kan ses her.

Helle Schmidt

Formand