Kontrolundersøgelser

Udeblivelser koster og giver ventetid for andre

Der er lang ventetid til kontrolbesøg og de tilknyttede nyrefunktionsundersøgelser. Derfor er det vigtigt, man overholder sine tider til undersøgelse og kontrol og husker at afmelde i god tid af hensyn til alle dem, der venter. 

Tekst: Birgitte Bjørkman

Da jeg var til urologisk kontrol på Glostrup Hospital i 2015, fortalte personalet på den pågældende afdeling, at mange kontrolpatienter med rygmarvsskade udeblev eller meldte afbud samme dag. Den dag sad vi blot to i venteværelset. Der var afsat tid og personale til fem, men de tre øvrige havde meldt afbud eller udeblev.
I september i år var jeg igen til urologisk kontrol og spurgte derfor nysgerrigt personalet, hvordan det gik. Oplevede de stadig, at der kom mange afbud og udeblivelser eller havde opråbet i RYK! magasin dengang i 2015 hjulpet?
Svaret var desværre ikke, hvad jeg håbede på, og jeg blev ærgerlig over af at høre, at det stadig er et problem med afbud og udeblivelser med unødige omkostninger og øget ventetid for andre patienter til følge. 

Det er dyrt og øger presset

Afdelingen i Glostrup afsætter tre af ugens dage til kontrolpatienter med rygmarvsskader til renografi og CT scanning. Om morgenen gør man klar til at modtage de indkaldte kontrolpatienter med rygmarvsskade. Der er kapacitet til at modtage fem patienter, men det sker ofte, at færre møder op. Nogle udebliver uden afbud og andre ringer afbud ind med så kort varsel, at det ikke er muligt at give tiden til en anden patient. En hurtig udregning fortæller os, at det både koster og giver et unødigt pres på afdeling og ambulatorie, bidrager til ventetid og er medvirkende til, at det kan være svært at overholde de ønskede tidsintervaller i forhold til kontrol og ambulante besøg.
- Sandt at sige, så går der ikke en uge uden afbud og udeblivelser, og det belaster vores klinik og fysiologisk klinik meget, fortæller klinikchef på Klinik for Rygmarvsskader, overlæge Claus Andersen og påpeger med alvor:
- Det er med til at øge ventelisterne på en meget uhensigtsmæssig måde. Sammenlagt andrager det 8-15% af aktiviteten.

Opfordring fra RYK

RYK har gennem alle årene kæmpet for at optimere den livslange opfølgning på rehabilitering.
- Kontrollen er en yderst væsentlig del af vores højt specialiserede behandling, som vi i RYK slås så hårdt for at bevare på højeste niveau. Men budgetterne i sundhedsvæsenet er konstant udsat for besparelser, og her i efteråret var RYK til fremmøde i spørgetiden hos Region Hovedstaden, fortæller sundhedspolitiske konsulent, Jens Bo Sørensen, der derfor ærgrer sig over de fortsat mange afbud og udeblivelser.
- Det gør det svært at argumentere over for politikerne, at vi ønsker tilført øgede ressourcer til den livsvigtige opfølgning, påpeger Jens Bo Sørensen og opfordrer kraftigt til, at man overholder den aftalte tid til kontrolbesøg.
Og så er der den helt indlysende grund til at overholde kontrollen.
- Uanset hvor fint man synes, tingene kører i ens liv, så er vi som rygmarvsskadede udsat. Derfor er det tåbeligt ikke at prioritere den jævnlige kontrol højt, slutter Jens Bo Sørensen.

Brug NemSMS

Der kan naturligvis være gode grunde til, at man må melde afbud dagen før eller samme morgen, men omfanget af afbud og udeblivelser afspejler desværre mere end blot afbud, der følger af pludselig opstået sygdom. Og der er ingen undskyldning for forglemmelse. I dag kan man tilmelde sig NemSMS. Så sender hospitalet en SMS, som minder én om den næste aftale på hospitalet. NemSMS tilmelder man sig via borger.dk med NemID. SMS'en indeholder oplysninger om mødetid, hvilket hospital du har en aftale hos og telefonnummer på afsnittet, så du kan ringe og melde afbud eller bede om en ny tid. Når du tilmelder dig NemSMS fra det offentlige, siger du ja til sms-påmindelser fra alle offentlige myndigheder, der tilbyder servicen.

Udeblivelser og hyppige aflysninger er ikke blot dyrt og frustrerende for personalet – men det er i høj grad med til at øge den i forvejen lange ventetid til den livslange kontrol. Så husk at møde op – eller meld afbud i god tid.