Kontanthjælpsloft

KONTANTHJÆLPSLOFTET KAN SENDE MENNESKER MED HANDICAP PÅ GADEN

Regeringens kontanthjælpsloft kan i værste fald sætte mennesker med handicap ud af deres bolig, frygter KL og Danske Handicaporganisationer. Dansk Handicap Forbund deler bekymringen og peger på, at regeringen må sikre de rette kompensationsmuligheder, hvis kontanthjælpsloftet bliver en realitet.

Regeringens kontanthjælpsloft behandles i disse dage i Folketinget, og både KL og Danske Handicaporganisationer frygter, at mennesker med handicap bliver tvunget fra hus og hjem, hvis forslaget bliver vedtaget.

Det skriver dr.dk.

”Det kommer til at betyde rigtig meget, fordi man i forvejen ikke har så mange penge, når man er på kontanthjælp. Og for nogle vil det betyde, at de ikke har råd til at bo i den lejlighed, de bor i nu,” siger formand i DH Thorkild Olesen til dr.dk.

En realisering af kontanthjælpsloftet kan betyde en nedgang på 1.600 til 2.400 kr. om måneden for nogle kontanthjælpsmodtagere på handicap, og det betyder meget, hvis man bor i en handicapegnet bolig, som oftest er dyrere end andre boliger.

Der er brug for den rette hjælp
Regeringen og partierne bag kontanthjælpsloftet mener, at loftet vil give kontanthjælpsmodtagerne et incitament til at finde et job, så de kan komme væk fra den passive forsørgelse. Men den logik tror Dansk Handicap Forbund ikke på.

”Dansk Handicap Forbund arbejder for, at flest mulig får en chance på arbejdsmarkedet. Men når det er sagt, må vi ikke glemme de mange mennesker, som ender i kontanthjælpssystemet – simpelthen fordi de er for syge til at arbejde eller har en funktionsnedsættelse, som forhindrer dem i at komme videre. Når mennesker med handicap havner på kontanthjælp, så befinder de sig i et system, som ikke er indrettet på denne gruppes behov, og de ender derfor ofte med at stå uden den rette hjælp. Vejen til arbejdsmarkedet er forbundet med store udfordringer, og muligheden for førtidspension er i dag meget snæver. Uden den rette hjælp står denne gruppe med en uoverstigelig udfordring,” konstaterer landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen, som peger på, at en realisering af kontanthjælpsloftet skal komme med de rette kompensationsmuligheder, hvis ikke man vil risikere at sætte mennesker med handicap på gaden.

”Det er et alvorligt problem, hvis mennesker med handicap bliver ramt på deres indtægt – uden mulighed for at kunne arbejde sig ud af problemet,” siger Susanne Olsen.

Regeringen sender over for dr.dk bolden tilbage til KL og kommunerne som svar på kritikken.

”Kommunerne skal sikre, at hvis man har en varigt nedsat arbejdsevne, så skal man slet ikke være på kontanthjælp. Så skal man i et ressourceforløb og derefter muligvis i et fleksjob – eller sågar have en førtidspension. Og det er jo kommunernes ansvar,” siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard (V) til dr.dk.