Kommunalvalg

NYE REGLER GIVER MULIGHED FOR AT FLYTTE AFSTEMNINGSSTED

Om tre uger skal vi til stemmeurnerne til kommunal- og regionsrådsvalget. Det sker med ændrede regler i valgloven, som blandt andet gør det muligt at flytte til et andet afstemningssted, hvis man har et handicap.

Den 21. november klokken otte åbner valgstederne rundt omkring i kommunerne. Fra da af og de næste 12 timer har alle borgere med stemmeret mulighed for at give deres mening til kende og stemme på, hvem der skal sidde i netop deres kommunalbestyrelse de næste fire år og dermed have magt til at bestemme, hvilke regler, der skal gælde i lokalområdet.

Op til valget er der sket en række ændringer af valgloven, som blandt andet betyder, at man har mulighed for at søge om at skifte afstemningssted i kommunen, hvis det afstemningssted, man er henvist til på sit valgkort, ikke er tilgængeligt for én fx på grund af et handicap.

Ansøgningen skal sendes til den kommunalbestyrelsen i den kommune, ansøgeren er hjemmeboende i, og det vil derefter blive vurderet, om der skal anvises et nyt afstemningssted på grund af dårlig tilgængelighed og at man har et handicap.

På den enkelte kommunes hjemmeside kan man i øvrigt få overblik over, hvilke afstemningssteder, der er tilgængelige for mennesker med handicap. Du finder din hjemkommune via borger.dk.

Interesserede kan læse mere om de øvrige ændringer i valgloven via KL’s hjemmeside, og hvis man ønsker yderligere oplysninger i forhold til ændringer af afstemningssted på grund af et handicap kan man læse mere på retsinformation.dk.