Kommunalt Smøl

kofoed
Offline
Joined: 23/05/2008

Jeg fik bevilget en el - kørestol den 3. april 2012. Den 12. april modtog jeg et brev fra Næstved Sundhedscenters hjælpemiddelenheden om at den ville blive behandlet i uge 24.

I uge 25 (efter 9 uger) havde jeg ikke hørt fra dem, jeg kontaktede dem og de gav det svar at det ikke kunne nås nu på grund af ferie men i uge 30 ville de behandle sagen. På mandag er det uge 31, og ja godt gættet jeg hørte noget fra dem i uge 30.

Så efter 16 uger har Næstved Sundhedscenters hjælpemiddelenheden ikke foretaget sig noget som helst.

Nu har jeg sendt et læserbrev til, i første omgang den lokale avis, om hele forløbet. Jeg har samtidig sendt en kopi af forløbet, og nogle spørgsmål om det er politisk bestemt eller om det bare er hjælpemiddelenheden der trækker det ud i en uendelighed, til formanden for sundhedsudvalget i Næstved Kommune.

Nu vil jeg så hører om der er andre fra RYK som har været ude for det samme.

phhmw (not verified)
Ja, der er mange der oplever, som du...

.... og grundet hertil er, at du og mange andre ikke kender til jeres retssikkerhed, som er som følger:

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre sociale sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens §3 stk.2 med Vejledning nr 73 af 03-10-2006 samt lovskærpelse af april 2010 L117.

Hjælpemiddelenheden i Næstved kommune bryder lovgivningen ved at bruge travlhed og ferier som grund for den manglende sagsbehandling. Helt utilstedeligt. Det kan skyldes et af to: uvidenhed eller bevidst overtrædelse af lovgivningen.

Hvis din sagsbehandler undtagelsesvis ikke kan overholde din ansøgning inden for den politiske frist, skal du skriftlig modtage en dato for en afgørelse.

Hvis du vil vide mere om kampen for denne retssikkerhed kan du læse om den årelange kamp her:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=5664

Her kan du se hvilke kommuner der IKKE overholder Retssikkerhedslovens §3 stk.2 som skyldes at der ingen KONSEKVENS er ved overtrædelse.

http://www.k10.dk/index.php?pageid=svarfrister_kommuner

.. fordi at Statsforvaltningens Tilsyn aldrig har gjort brug af sin sanktionsmulighed i sociale sager.

Næstved kommunes frister er mangelfulde. Der skal fastsættes frister inden for ALLE områder, hvor der falder en afgørelse og dermed en ankemulighed.

Brev fra ministeriet:

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk

KPU/ J.nr. 222-1559

Samtlige amtskommuner, Københavns, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune

8. september 2005

Fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministeriet skal hermed takke for modtagelse af bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget om fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger. Ministerens svar til Folketinget vedlægges.

Ministeriet har noteret sig, at der ikke i alle tilfælde er fastsat en tidsfrist, der omhandler afgørelse i sådanne sager.

I den forbindelse skal ministeriet understrege, at de enkelte afgørelser, en kommune eller en amtskommune træffer, skal være omfattet af en tidsfrist jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Dette gælder, selv om afgørelser i den enkelte type af sager i praksis typisk træffes efter selv meget kort sagsbehandlingstid.

§ 3. Kommunen og amtskommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Stk. 2. Kommunen eller amtskommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I den forbindelse skal ministeriet henstille, at de myndigheder, der således ikke lever op til kravet i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om fastsættelse af en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i sager vedrørende reparation af særlige indretninger i handicapbiler, til snarest at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen."

Bedste hilsner

Peter Hansen