Klinik for Rygmarvsskader: En højtspecialiseret funktion smuldrer

I juli fremsendte RYK et brev til direktionen på Rigshospitalet. Budskabet var alvorligt: En højtspecialiseret funktion smuldrer.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Det er mange års faste krav om effektivisering og sparerunder, som RYK frygter vil udhule Østdanmarks højtspecialiserede behandling og kontrol af mennesker med rygmarvsskader. Seneste plan kræver besparelser på 1,4 million i 2016 og yderligere 1,9 i 2017.
- Vi ser et højtspecialiseret felt smuldre, hvor Danmark engang var førende. Og det er med store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, fortæller RYKs sundhedspolitiske konsulent, Jens Bo Sørensen.
- Ud over det konstante pres med besparelser efter grønthøstermetoden, så stilles der øgede krav om dokumentation. I RYK savner vi en kritisk vurdering af behov for og nytteværdi af dette administrative arbejde.

Langtfra standardpatienter

En rygmarvsskade er en af de mest multifacetterede enkeltlæsioner, et menneske kan pådrage sig, og en livsdefinerende diagnose, der kræver kvalificeret rehabilitering og livslang kontrol.
- Vi er afhængige af op til 10 af Rigshospitalets specialer. Vi er altså meget langtfra standardpatienter. Men med den rette, højtspecialiserede rehabilitering og livslange kontrol er det muligt at sikre, at patienterne kan udskrives til samt opretholde et aktivt liv med livskvalitet og en stor grad af selvhjulpenhed.
- Adgang til livslang kontrol og behandling er livsvigtig, påpeger Jens Bo, der frygter, at prisen for de konstante besparelser bliver høj.

International anbefaling

Sundhedsstyrelsen og internationale eksperter anbefaler ambulant kontrol mindst hvert andet år. I en nylig landsdækkende brugerundersøgelse blandt RYKs medlemmer, svarer 40 % at ambulant kontrol sker med 3 års mellemrum eller sjældnere. Hele 23 % svarer, at de slet ikke er omfattet af livslang kontrol.
- Det er bekymrende. I RYK frygter vi, at yderligere forringelser på det ambulante område vil bidrage til, at kontrol hvert andet år bliver undtagelsen snarere end reglen, fortæller Jens Bo og påpeger med alvor:
- Den pris, der betales for, at komplikationer hos rygmarvsskadede ikke opdages i tide og derfor kræver f.eks. dialyse eller operation af tryksår, er uforholdsmæssigt meget større end prisen for god ambulant kontrol. Her tales både pris i forhold til livskvalitet såvel som samfundsøkonomisk.

Ønske om dialog

I brevet til Rigshospitalets direktion fremsætter RYK et ønske om dialog om den fremtidige sikring af den nødvendige højtspecialiserede behandling, rehabilitering og kontrol af mennesker med rygmarvsskade.  
- Vi vil jo gerne se en velfungerende, højtspecialiseret funktion flytte ind i det nye Neurorehabiliteringshus i Glostrup i 2020, og ikke kun en skrabet hospitalsfunktion, slutter Jens Bo Sørensen.

Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk har måttet effektivisere og spare gennem mere end 20 år. Samtidig er der både kommet flere patienter og ældre og mere behandlingskrævende patienter, plus større krav til dokumentation.

RYKs brev kan læses på ryk.dk