Katetre: Patentsag

Patentsag om katetre

- nyt produkt?

Grundet en patentsag, trækkes flere katetre nu ud af det danske marked. RYK! Magasinet har undersøgt, hvad det betyder for de af vores medlemmer, der har benyttet et af disse katetre og nu skal tilbydes et nyt kateter af kommunen.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Du vil være berørt af sagen, hvis du hidtil har benyttet et af de katetre, der trækkes ud af markedet. Årsagen er, at en producent af et konkurrerende kateter med integreret vand har vundet en patentsag, således at kateterbrugere ikke længere må tilbydes produkterne i Danmark.

Patenter sikrer innovative produkter

Medico-virksomheder bruger mange ressourcer på at udvikle de bedste produkter til brugere af hjælpemidler som fx katetre. De fleste virksomheder vælger at udtage patent på deres produkter for at beskytte deres investering i nye, innovative produkter, således at konkurrenter ikke blot kan kopiere et bestemt produkt. Patentsager kan således føre til, at man ikke længere må markedsføre et produkt, hvis dette har karakteristika, der i for høj grad ligner et patenteret produkt.
Det er sådan en dom i det europæiske patentsystem, der har ført til, at flere produkterne ikke længere må sælges i Danmark.

Krav på individuel vurdering

Men hvad betyder det for de brugere, der hidtil har benyttet disse katetre? Din kommune skal stille et nyt kateterprodukt til din rådighed, og de skal som altid tilbyde dig det bedste og billigste produkt, baseret på en konkret og individuel vurdering af netop dine behov. Denne vurdering foretages på baggrund af borgerens behov, produktets egenskaber og borgerens mulighed for selvstændigt at bruge hjælpemidlet.
Har man været tilfreds med sit nuværende produkt, bør man oplyse kommunens kontaktperson om dette i forhold til ens konkrete behov, således at kommunen kan bevilge et lignende produkt til fremtidigt brug. Det kan eksempelvis også være tilfældet, at man ønsker at benytte et andet produkt. Under alle omstændigheder, skal brugeren tilbydes det produkt, der kompenserer netop dennes behov.

Hvis du er berørt af denne patentsag, vil du blive kontaktet af din kommune eller din leverandør og få oplyst mulighederne for bevilling af et alternativt kateter efter de regler, der her er skitseret. Du bør kunne få det nye produkt stillet til rådighed med øjeblikkelig virkning, således at du kan vurdere, om det stemmer overens med dine behov.