Katetre: LoFric 25

Tekst: Birgitte Bjørkman

For 25 år siden lancerede Astra Tech

LoFric® - verdens første hydrofile kateter. I

den anledning inviterede Astra Tech RYKs

bestyrelse på virksomhedsbesøg på Astra

Techs hovedsæde i Mölndal i Göteborg

 

I store hvide bygninger i Mölndal i udkanten af Göteborg finder man Astra

Techs hovedsæde.

- Her er blevet udvidet meget i de senere år, fortæller Lene Kruse, der er

salgschef for urologi i Astra Tech Danmark.

Hun startede selv i Astra Tech i 1987

og har fulgt den hastige udvikling i firmaet, hvis produktion af LoFric kateter

blot er en lille del af Astra Tech. Firmaets øvrige produktion tæller i særdeleshed medicinske hjælpemidler indenfor

Health Care samt dental implantater.

- Der omsættes i dag for ca. tre milliarder årligt, fortæller Lene Kruse og tilføjer med et smil, at firmaet startede

med salg af hundemad, silikonebryster

og produkter til undervognsbehandling.

LoFrics daddy

RYK er blevet inviteret på virksomhedsbesøg på Astra Techs svenske hovedsæde.

I 1983 lancerede Astra Tech - dengang

med navnet Astra Meditech - det overfladebehandlede kateter, LoFric. Bag

udviklingen stod forsknings- og udviklingschef Jan Utas, som blandt kollegaer bliver kaldt ”LoFrics daddy”. Dengang

var Jan Utas ung og nyansat i Astra

Tech med mod på nytænkning, og

netop nytænkning og et mangeårigt,

intensivt forskningsarbejde banede

vejen for udviklingen og produktionen af

LoFric kateteret med hydrofil overflade,

hvis eksport hurtigt tog fart op i

80'erne. Faktisk var LoFric det første

hydrofile kateter, der blev markedsført i

hele verden.

Da det kom på markedet, var det da

også en revolution for kateterbrugere.

Siden har forskning og udvikling og ikke

mindst dokumentation sikret en fortsat

forbedring af LoFric, som i dag findes i

flere varianter med hydrofil overflade:

Katetersæt med sterilt vand og opsamlingspose, katetersæt med vand, et

miljøvenligt PVC-frit kateter og sidst i

rækken den nye generation af katetre,

LoFric Primo, hvor vandet er pakket

separat.

- I dag har vi 25 års kliniske erfaringer

med LoFric, som er det eneste hydrofile kateter, som er dokumenteret også

ved lang tids anvendelse, fortæller Jan

Utas.

Kvalitetskrav og brugerinddragelse

Jan Utas sætter fokus på omtanke,

etik, miljø og høj standard i udviklingsarbejdet, og til de danske gæster redegør

han for LoFrics udvikling fra research til

produktion og salg. En proces, der

tager tre-fire år.

- Vi stiller meget høje kvalitetskrav hele vejen i udviklingsprocessen, der bl.a.

indbefatter risikoanalyser, test og kliniske prøver. Vi har også et tæt samarbejde med læger og urologer.

Fra at være rettet mod det skandinaviske marked i de første år bliver LoFric i

dag eksporteret til alle verdensdele.

Dog røber Jan Utas, at nye LoFric varianter er i vente.

På spørgsmålet om inddragelse af

brugerne, svarer Jan Utas:

- Vi inddrager brugerne i det omfang,

der er behov, men vi kan klart blive

bedre til at hente viden fra brugernes

erfaringer. I forlængelse af svaret, fortsætter Jan Utas:

- Men det er blevet sværere at udvikle

specialvarianter af katetre efter ønske

fra brugere, da produktionen er blevet

større og global samtidig med, at lovkrav til produkt og emballage begrænser kreativiteten.

Jan Utas nævner eksempelvis, at lovkrav til emballage resulterer i, at emballagen vejer mere end indholdet.

Rundvisning med sprittede dæk

Virksomhedsbesøgets højdepunkt er, da

de danske gæster skal på rundvisning i

den svenske produktion. I en såkaldt

sluse bliver alle iklædt hvid kittel, alle

kørestolshjul bliver sprittet og med

beskyttelseshandsker og grønt og blåt

plastik på hoved og sko bevæger gruppen sig ind i produktionshallen.

- Det er imponerende, så grundige de er med hygiejnen, fortæller Thomas

Gertz iført en hvid kittel og grøn plastikhue.

En særlig maskine vækker interesse

hos Thomas, der er lidt af en maskinnørd. Plastik fra en rulle spyttes

ind i den ene ende, tilføres katetre

og vandposer undervejs og kommer

ud som færdigpakker i den anden

ende.

- Primo!

Guiden, der viser rundt mellem de

mange maskiner, fortæller:

- Da vi startede vores kateterproduktion, stansede vi huller i kateterne

manuelt med hånden. Der er sket

meget siden!

RYKs formand, Mikkel Bundgaard

finder det også interessant at se,

hvordan katetre bliver til.

- De her maskiner minder mig om

Storm Ps. Produktionen er jo ellers

ikke noget, man i det daglige tænker

over, når man hiver et kateter frem

af tasken. Da skal det bare virke!

Ved afslutningen af rundvisningen

har Thomas også haft et øje på de

ansatte i den noget støjende produktionshal.

- Det overrasker mig positivt, at de

ansatte har mulighed for rotation

mellem opgaverne.

Flot program

Under besøget bliver RYK repræ-

sentanterne beværtet og underholdt

med et flot program. Efter rundvisningen byder programmet på indlæg

af Mathias Johansson om hans rolle

som ansat rygmarvsskadet hos

Astra Tech samt af sygeplejerske,

sexual- og fertilitetsrådgiver, Dorthe

Forsell, der fortæller om de forskellige aspekter ved fertilitets- og sexualrådgivning på Sahlgrenska Universitetssjukhus' rygmarvsskadeafdeling.

En del klogere på kateterproduktion

forlader RYK de hvide bygninger i

Mölndal, hvor LoFric jubilæet vil blive

fejret med endnu mange arrangementer.

 

 

 

Jubilæumsgave

Ved jubilæumsmiddagen i Göteborg overrakte RYKs formand, Mikkel Bundgaard en

særlig gave til Astra Tech. Et billede af

kunstneren Sofia C. Stensland med titlen

”Livskvalitet som ledestjerne” skabt ud fra

Astra Techs vision kombineret med Astra

Tech og RYKs samarbejdsrelationer.

- Titlen er hentet fra Astra Techs eget

slogan, og billedets symboler rummer

desuden humor, glæde og bevægelse, som

vi bl.a. finder i vores cafeaftener, fortalte

Mikkel Bundgaard. Han takkede for det

mangeårige samarbejde med Astra Tech,

der er vært for de succesrige caféaftener

for RYKs medlemmer.

- Cafeaftenerne er en afslappet måde at

mødes på, og det har stor værdi, at vores

medlemmer kan mødes og udveksle erfaringer.

Det var en rørt Lene Kruse, der modtog

billedet.

- Det er en helt unik gave, som vil give mig

inspiration i min hverdag.