Katetersagen

Katetersagen i København

Københavns Kommune fastholder at de har overholdt reglerne for bevillingspraksis, selvom de har ændret 288 borgeres kateterbevilinger.

Ifølge lov om social service skal der ved ændringer af bevillinger foretages en konkret og individuel vurdering. Det har Københavns Kommune ikke gjort i de 288 tilfælde. 

RYK arbejder for at få kommunens praksis ændret som efter vores og juristers vurdering er ulovlig.
Vi har indtil videre været i dialog med to byrådspolitikere i København samt haft foretræde for Folketingets Social-, Indenrigs- og børneudvalg. http://ryk.dk/foretr%C3%A6de-i-socialudvalget

Vi tror på at øget fokus kan være med til at ændre kommunens praksis.
Hvis nogen mener at de er uretmæssigt behandlet i kateterbevillingssager, hører vi det gerne. I alle dele af landet. Vi vil nødig at denne praksis spreder sig.
Kontakt Mikkel Bundgaard på mb@ryk.dk eller tlf. 2292 5212.
MB
df