Kampen om fremtiden

Tekst: Birgitte Bjørkman

Der blev indgået et bredt forlig den 30. april om en hospitals- og psykiatriplan for Region Hovedstaden. En brik i planen er flytning af Klinik for Rygmarvsskader fra Hornbæk til Glostrup Hospital. Op til regionsmødet satte RYK alle sejl til med deltagelse i borgermøder, pressemeddelelser og en aktion foran Rigshospitalet.

Siden forslaget til Region Hovedstadens hospitalsplan blev sendt ud til offentlig høring i starten af året, har RYK - med Anders J. Andersen i spidsen - været omkring i København og omegn for at tilkendegive RYKs modstand mod flytning af behandlingen af rygmarvsskadede i Østdanmark til Glostrup Hospital. - RYKs tillidsfolk har deltaget i alle borgerhøringer om hospitalsplanen, bl.a. på Rigshospitalet og på Herlev Sygehus. Vi har sendt RYKs høringssvar til alle regionspolitikerne, ligesom vi har fremsendt vores pressemateriale til både politikere og medier.

Blevet kendt
På spørgsmålet om hvad RYK har opnået, fortæller Anders J. Andersen: - Vi har opnået at blive kendt blandt regionspolitikerne. De kender vores argumenter, vi har gjort dem bekendt med tidligere anbefalinger fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, som de ikke kendte til, og vi har vist, at vi ønsker at sætte en politisk dagsorden. Anders J. Andersen har lagt megen tid i kontakten til politikerne, for som han siger: - Det er os, der har argumenterne. Det er da også mit indtryk, at mange politikere har været lydhøre over for vores ønske om et spinalcenter.

Forlig
RYKs store indsats var dog ikke nok til at overbevise politikerne. Med et meget bredt politisk flertal i Region Hovedstaden blev der indgået forlig den 30. april. Kun Venstre er ikke med i forliget. Region Hovedstaden fastholder således planen om flytning af behandlingen til Glostrup Sygehus.

- Vi havde håbet på, at saglige og veldokumenterede argumenter ville overbevise politikerne, når de nu alligevel skulle omlægge hele hospitalsvæsnet. Men andre hensyn vejede åbenbart tungere, udtaler Anders J. Andersen og slutter: - Udsigten til et kommende spinalcenter ser ikke lovende ud.  Det er meget beklageligt, at der i de afgørende, politiske forhandlinger ikke var format nok hos politikerne til at tænke visionært.

Hospitalsplanen besluttes endeligt den 15. maj. RYKs høringssvar til hospitalsplanen samt notater om spinalcenter og de fysiske rammer for spinalcentret kan hentes på ryk.dk.