Job - RYK formand

Er du RYKs nye formand?

RYK søger en ny energisk og engageret formand. Formanden skal være ledende og koordinerende i forhold til RYKs bestyrelse, hvis arbejdsopgaver bl.a. er

 • varetagelse af den daglige drift
 • varetagelse/prioritering af RYKs økonomi
 • fastsættelse af form og indhold på RYKs arrangementer, udgivelser m.m.
 • fastsættelse af RYKs politiske kurs
 • nedsættelse af arbejdsgrupper og opfølgning på disses arbejde

Vi forventer:

 • at du har en rygmarvsskade
 • at du har gode samarbejdsevner og er en dygtig motivator
 • at du er dygtig til såvel mundtlig som skriftlig kommunikation
 • at du har karisma og kan være RYK’s ansigt udadtil
 • at du brænder for sagen

Vi tilbyder:

 • et stærkt fællesskab
 • løn efter de frivilliges overenskomst svarende til absolut ingenting J
 • mulighed for indflydelse
 • meningsfuldt arbejde, hvor du kan opkvalificere og styrke dine kompetencer
 • grundig introduktion til arbejdet
 • en vis fleksibilitet i forhold til arbejdstid
 • spændende arbejdsopgaver og et givende socialt og kollegialt fællesskab

Arbejdstid:

Der er mange timers arbejdsopgaver i RYK. Hvor mange af disse, der skal løses af formanden, er naturligvis op til denne og den nye bestyrelse. Der er i RYK en del mødeaktivitet i såvel almindelig arbejdstid samt i weekender, og det er vigtigt, at du overvejer det i forhold til dit privatliv.

Udvælgelsesprocedure:

Formanden vælges af generalforsamlingen den 24. maj. Kan du ikke møde op denne dag, kan du kontakte bestyrelsen på forhånd og stille op pr. fuldmagt.

Tiltrædelse:

Den 24. maj 2014.

Er du interesseret?

Kontakt næstformand Torben Bach Holm, mobil 24 25 99 35, hvis du vil vide mere og evt. mødes med bestyrelsen.

RYK søger også bestyrelsesmedlemmer

På den kommende generalforsamling er to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at have en rygmarvsskade. Det vil fx være fint, hvis der indvælges en eller flere pårørende i bestyrelsen, idet personlige erfaringer naturligvis kan være meget givtige i bestyrelsesarbejdet. Af samme årsag vil det også være ønskeligt med en alsidig bestyrelsessammensætning, hvad angår køn, alder og funktionsniveau. Det allervigtigste er dog, at alle kandidater har lyst og vilje og ikke mindst den fornødne tid til arbejdet. 

Som det fremgår andetsteds på siden, er opgaverne i RYK meget forskelligartede, og det er derfor muligt at engagere sig i nogle ting, som man har særlig interesse og evner for.

Læs mere om bestyrelsesarbejdet på ryk.dk/ryks-bestyrelse

Boks:

Hvad laver RYK?

Bestyrelsen løser naturligvis ikke alle opgaver i RYK, men har det overordnede ansvar.

Nedenstående er en liste over de mange forskelligartede aktiviteter og emner, som RYK pt. er optaget af:

 • mentorordningen Reflex i Hornbæk samt oprettelse af en mentorordning på VCR
 • udarbejdelse/revidering af hvervefolder, pjece om graviditet og fødsel og håndbog om para-/tetraplegi
 • weekendseminarer, sommerkursus og temadage
 • sundhedspolitisk arbejde, pt. bl.a. vedr. ventelister i Viborg og ftalater i katetre
 • nybyggeri i Glostrup og ny- og ombygning i Viborg
 • deltagelse i arbejdsgruppe vedr. udearealer på det nye VCR
 • løbende opdatering og videreudvikling af ryk.dk samt T-basen
 • samarbejde med sponsorer
 • hovedbestyrelsen i Dansk Handicap Forbund, de øvrige specialkredse og repræsentation i DHFs regioner
 • Kimen på VCR og Hornbækgruppen på Afdeling for Rygmarvsskader
 • hjælp til studerende og andre, der vil vide noget om RYK og rygmarvsskader
 • kontakt til pressen
 • nordisk/internationalt samarbejde
 • PR-arbejde i bl.a. Viborg og Hornbæk
 • samarbejde med PTU
 • udgivelse af RYK! magasin
 • fundraising
 • telefonrådgivning
 • daglig drift, herunder administration samt bestyrelsesmøder og generalforsamling.

 

Kort om RYK

Organisation: RYK er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund. RYK ledes af en bestyrelse med syv medlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen vælges på en årlig generalforsamling, hvor alle medlemmer kan deltage.

Medlemstal: Ca. 1.300

Årlig omsætning: Ca. 1, 5 mio. kr.

Medarbejdere: En lønnet medarbejder (redaktør) samt ca. 35 aktive.

Læs mere: ryk.dk/om-ryk-0.

Mere viden

Du er meget velkommen til at kontakte næstformand Torben Bach Holm, mobil 24 25 99 35

Du kan også finde mere information på hjemmesiden, f.eks. RYKs aktivpolitik og beskrivelse af de forskellige arbejdsgrupper på ryk.dk/aktiv-i-ryk