Internationalt - Albanien

Rygmarvsskadecenter i Albanien

Albanieren Sokol Murataj, der er paraplegiker, kom til Danmark i 2002 som flygtning. Dengang håbede han på et liv i Danmark. I dag bor han med sin familie i hovedstaden Tirana, hvor han utrætteligt kæmper for rygmarvsskadede i Albanien. Professor Fin Biering-Sørensen har fulgt ham siden.

Tekst: Fin Biering-Sørensen

Da Sokol Murataj fra Albanien blev paraplegiker i 1997 var der ingen hjælp at hente. Ingen adgang til rehabilitering, hjælpemidler, bolighjælp eller personlig hjælp. Det var årsagen til, at han fire år senere flygtede til Danmark og søgte om politisk asyl.
Sokol fik status som flygtning af humanitære årsager, og i en periode var han indlagt på Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk. Han fik også kontakt til RYK, som bl.a. inviterede ham med på sommerkursus på Egmont Højskolen. Dengang håbede han på et liv i Danmark, men med et afslag på asyl, måtte Sokol rejse retur til Albanien.

Ihærdig indsats

Tilbage i Albanien lykkedes det Sokol i september 2006 at arrangere et seminar om rygmarvsskader i Sundhedsministeriet i hovedstaden Tirana, og han tog initiativ til stiftelsen af Albanian Society for Tetra- and Paraplegia. Siden har han arbejdet ihærdigt på at forbedre forholdene for rygmarvsskadede i Albanien. Et arbejde, der bl.a. bygger på de erfaringer, Sokol fik under sit ophold i Danmark; både på Afdeling for Rygmarvsskader og i RYK, hvor han ikke mindst havde stor støtte i daværende kasserer i RYK, Jens Bo Sørensen.

Bachelorgrad og far

Sokol er i dag gift med Mimosa og sammen har de en 5-årig søn. Barnet har de fået med dansk hjælp gennem Jens Sønksen, der er professor ved Herlev hospital. Han var i Albanien og ved hjælp af vibrator og lokale gynækologer lykkedes det at gøre Mimosa gravid.
Sokol har i mellemtiden også taget en bachelor i jura og er i gang med sin master i jura. Han vil, når han er færdig, gerne arbejde for menneskerettigheder i Albanien.

Etablering af rygmarvsskadecenter

Samtidig med familie og studie har Sokol arbejdet utrætteligt for at få etableret et rygmarvsskadecenter i Tirana. Han har taget kontakt til mange og ikke mindst til stadighed rendt Sundhedsministeriet på dørene. Han har også taget kontakt til den internationale rygmarvsskadeorganisation, International Spinal Cord Society (ISCoS), som tillige er en NGO (Non Governmental Organisation), der er officielt anerkendt af WHO. I den forbindelse har ISCoS haft en ’ambassadør’ i Albanien, Sergio Aito fra Italien. I samarbejde med Sokol lykkedes det Sergio Aito at få sundhedsministeren til at love, at der på det store traumehospital i Tirana skal etableres et rygmarvsskadecenter med plads til otte akutte patienter og på sigt en tilknyttet rehabiliteringsafdeling med 32 senge. Dette blev bekræftet ved et møde mellem repræsentanter fra ISCoS, Sokol og ministeren på et møde i maj 2014.

Seminar

Den følgende dag holdt repræsentanter fra ISCoS og fra et italiensk rygmarvsskadecenter i Rom et seminar sammen med lokale indlægsholdere. Seminaret samlede mere end 200 deltagere med interesse i behandling af patienter med af rygmarvsskader.
Et forhold, der også var fokus på og bekymring for under seminaret, er, at der skal betales for det meste. Hvis man brækker ryggen og skal have sat stabiliserende metal i ryggen, skal man selv betale, ligesom der er minimale tilskud – hvis noget overhovedet – til hjælpemidler, herunder katetre og uridomer, daglig, nødvendig personhjælp, medicin, osv.
Sokol er også dygtig til at få medierne i tale. Derfor var der flere TV-stationer til stede ved seminariet, som tog billeder og interviews. Et par dage senere var Sokol endvidere i studiet for at fortælle om det kommende rygmarvsskadecenter.

Nu håber alle, at løftet om et center for patienter med rygmarvsskade snarest bliver opfyldt, og ifølge ministeren skulle det ske inden for de nærmeste måneder, dels ved hjælp af lokale midler og en albansk-italiensk fond, dels med viden fra ISCoS.

Sokols aktiviteter og arbejde har tidligere været fortalt i RYK (RYK 2002/Nr.4 og 2006/Nr.4).

Albanien ligger ved Adriaterhavets kyst omgivet af Grækenland mod syd, Makedonien, Kosovo, Serbien og Montenegro mod nord og har 3,5 million indbyggere.