Indhold

Vi har inddelt artikelsamlingen i nogle hovedkategorier, som samlet dækker de fleste områder af livet.

Samlingen er tænkt som et opslagsværk, og læseren skal kunne få udbytte af at læse artikler fra enkelte kategorier, alt efter behov og interesse.

Der er en del artikler, der berører emner fra flere hovedkategorier, og der er derfor henvist til dem flere steder i artikelsamlingen. Dette er årsagen til, at man ved læsning af hele eller store dele af artikelsamlingen vil støde på gentagelser.

Forhold, der ikke er specifikke for gående rygmarvsskadede, er nævnt for at illustrere de samlede udfordringer, gående kan have, men der er ikke redegjort for behandling af disse. I stedet henvises der til relevant litteratur og hjemmesider.

Samlingen består af to typer tekster:

  • tekster, der bygger på interviews med professionelle fagpersoner med mange års erfaring fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Afdeling for Rygmarvsskader, samt på redaktionens viden og erfaringer gennem kontakt til mange rygmarvsskadede

  • personlige beretninger skrevet eller fortalt af rygmarvsskadede med gangfunktion.

Dertil kommer artikler fra RYK! magasin. Disse artikler er ikke skrevet med dette projekt for øje, men er medtaget, idet de kan bidrage med relevant viden på forskellig vis og dermed supplere ovenstående artikler. Vær opmærksom på, at disse artikler kan være noget ældre end førstnævnte artikler.

Personlige beretninger

De personlige beretninger i ”Min historie” er eksempler på, hvordan et liv med en rygmarvsskade kan være.

Vi er alle forskellige og har forskellige udfordringer og forudsætninger i vores liv. Dette gælder, også selvom diagnosen på papiret er den samme. Der kan derfor på ingen måde drages konklusioner ud fra de beretninger, vi har valgt at bringe. Tværtimod er der decideret beretninger, der har modstridende budskaber.

Håbet er, at beretningerne kan:

  • skabe identifikation og en ”jeg-er-ikke-alene-følelse”

  • illustrere nogle af de ting, der kan være svære at forklare og vanskelige at forstå

  • bidrage med viden og inspiration.