Indbydelse til generalforsamling

Lørdag den 24. maj 2014 afholder RYK ordinær generalforsamling. Det sker i samarbejde med Coloplast, der er vært.

Dagen indledes med et oplæg, som kan gøre dig klogere på dine muligheder, hvis du er afhængig af kontinenshjælpemidler. Coloplast informerer om produkter, og Jeppe Kerckhoffs fra Dansk Handicap Forbund (DHF) giver dig et overblik over dine rettigheder ifølge lovgivningen. Desuden orienterer Mikkel Bundgaard fra RYK ganske kort om organisationens politiske arbejde på området. Jeppe Kerckhoffs er leder af DHFs Rådgivningsteam, og du får derfor også en orientering om, hvilken hjælp du kan få af forbundet, hvis du har problemer med at få de hjælpemidler, du har brug for.

Derudover er årets generalforsamling stedet, hvor du

       kan være med til at vælge RYKs nye formand

       kan komme med dine ideer og din mening om RYKs arbejde og aktiviteter

       kan vælge de bestyrelsesmedlemmer, som du synes, skal lede foreningen – eller selv stille op til valget

       kan møde andre rygmarvsskadede til en snak om løst og fast

       får en hyggelig og festlig dag i godt selskab

Program for dagen:

12.30 – 13.20:             Ankomst og let frokost

13.20 – 13.30:             Velkomst og præsentation af Coloplast

13.30 – 14.30:             Oplæg om produkter, rettigheder og muligheder på kontinensområdet

14.30 – 14.45:             Pause

14.45 – 16.00:             Generalforsamling

16.00 – 16.30:             Kaffepause

16.30 – 18.00:             Generalforsamling, fortsat

18.00 – 18.30:             Pause

18.30 – 23.30:             Middag, underholdning og hyggeligt samvær

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Valg af stemmetællere

3.Beretning

4.Forelæggelse af revideret regnskab

5.Indkomne forslag

6.Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer. På valg er formand Lotte Tobiasen (genopstiller ikke) samt bestyrelsesmedlemmer Mai Novak (genopstiller ikke) og John M. Hinrup (uafklaret).

7.Valg af suppleanter. Mikkel Bundgaard (genopstiller) og Claus Torp (genopstiller ikke) er på valg.

8.Valg af to revisorer og en suppleant for disse

9.Fremtidigt arbejde

Vil du gerne være RYKs nye formand eller bestyrelsesmedlem?

RYK har brug for en bestyrelse med medlemmer, der har tid, lyst og evner til at varetage den daglige drift af foreningen. Har du lyst til at være en del af RYKs ledelse, kan du stille op til bestyrelsesvalget på generalforsamlingen. Kan du ikke være til stede, kan du stille op pr. fuldmagt.

Du er valgbar, hvis du er medlem af RYK. Du behøver ikke at have en rygmarvsskade medmindre, du gerne vil være formand. Læs mere om arbejdet som formand eller bestyrelsesmedlem på ryk.dk/jobopslag eller Kontakt formand Lotte Tobiasen på tlf. 86 29 40 70, hvis du ønsker yderligere oplysninger om bestyrelsesarbejdet og valget.

Vel mødt!

På bestyrelsens vegne
Lotte Tobiasen

Praktiske oplysninger:

Sted: Coloplast, Holtedam 3, 3050 Humlebæk (lige ved motorvejen).

Pris: Arrangementet er gratis.

Kørselsgodtgørelse: Der ydes 1 kr. pr. km. plus en halv brobizz/færgebillet. Er man to medlemmer i bilen, gives det dobbelte. Reglerne kan ses på ryk.dk/koerselsgodtgoerelse.

Deltagerliste: Der udsendes en deltagerliste, så der er mulighed for at arrangere samkørsel, hvilket RYK naturligvis opfordrer til.

Tilmelding: Her eller til Helle Vibeke Christensen, mobil: 40 40 29 72.

Tilmeldingsfrist: Lørdag den 10. maj 2014. Af praktiske årsager er det vigtigt, at denne frist respekteres.

Evt. afbud: Bliver du forhindret i at deltage, bedes du melde afbud snarest muligt til Helle Vibeke Christensen mobil: 40 40 29 72. Vi opfordrer alle til at huske dette af hensyn til vores vært.

Materiale: Skriftlig beretning, regnskab og vedtægter kan fra medio maj læses på ryk.dk/organisationen.

Yderligere oplysninger: Formand Lotte Tobiasen, mobil: 29 84 98 59 eller e-mail: lt@ryk.dk.