Indbydelse og tilmelding til generalforsamling

Indkaldelse til RYKs generalforsamling

Lørdag den 20. juni 2015

Generalforsamlingen er stedet, hvor du

 • kan være med til at vælge RYKs bestyrelse – eller selv stille op til valg
 • kan komme med dine ideer og din mening om RYKs arbejde og aktiviteter
 • kan møde andre rygmarvsskadede til en snak om løst og fast
 • får en hyggelig og festlig dag i godt selskab

Program for dagen:

12.00 – 12.45: Ankomst og let frokost

12.45 – 13.00: Velkomst og præsentation af Langhøj

13.00 – 13.45: René Skau Björnsson, Centerleder ved DUKH

13.45 – 14.00: Pause

14.00 – 17.00: Generalforsamling (pause undervejs)

17.00 – 17.15: Pause

17.15 – 18.15: Live musik: De Bedste

18.15 – 18.30: Pause

18.30 – 23.00: Middag og hyggeligt samvær

Endelig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 5. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
 6. Valg af formand, næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. På valg er næstformand Mikkel Bundgaard (genopstiller), kasserer Christian Sørensen (genopstiller) samt bestyrelsesmedlemmer Helle Schmidt (genopstiller) og Kenneth Ørbæk (genopstiller). Torben Bach Holm og Ann Jensen udgår, så der skal vælges formand og et bestyrelsesmedlem for et år.
 7. Valg af suppleanter. Camilla Bach-Didriksen (genopstiller) og Henrik Aundal (genopstiller ikke) er på valg
 8. Valg af to revisorer og en suppleant for disse
 9. Fremtidigt arbejde

10. Evt.

Praktiske oplysninger:

Sted: Langhøj i Aarhus, Hasselager Centervej 26, 8260 Viby J.

Pris: Arrangementet er gratis

Kørselsgodtgørelse: Der ydes 1 kr. pr. km. plus en halv brobizz/færgebillet. Er man to medlemmer i bilen, gives det dobbelte. Reglerne kan ses på ryk.dk/koerselsgodtgoerelse.

Deltagerliste: Der udsendes en deltagerliste på mail, så der er mulighed for at arrangere samkørsel, hvilket RYK naturligvis opfordrer til.

Tilmelding: På ryk.dk eller til Helle Vibeke Christensen, mobil: 40 40 29 72.

Tilmeldingsfrist: onsdag den 10. juni 2015. Af praktiske årsager er det vigtigt, at denne frist respekteres.

Evt. afbud: Bliver du forhindret i at deltage, bedes du melde afbud snarest muligt til Helle Vibeke Christensen mob.: 40 40 29 72. Vi opfordrer alle til at huske dette af hensyn til vores vært.

Materiale: Skriftlig beretning, regnskab og vedtægter kan fra primo juni læses på ryk.dk.

Yderligere oplysninger: Næstformand Mikkel Bundgaard, tlf.: 22 92 52 12 eller e-mail: mb@ryk.dk.

 

René Skau Björnsson er centerleder for Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH). De rådgiver om retspraksis på det sociale område. Før denne stilling var han i en årrække medlem af Folketinget og handicapordfører for Socialdemokratiet. Med denne baggrund har René bred indsigt i hvordan kommunernes praksis har udviklet sig. Hør hans bud på hvad du kan bruge DUKH til og hvor socialloven er på vej hen.

De Bedste består af Thomas Borghus, Christian Borghus, Frede Panduro & Jan Bluthgen. Et silkeborgensisk band bestående af professionelle musikere med det tilfælles, at de har mange års rutine i rygsækken, elsker deres fag og favner bredt. Om det er det ældre danske sangkatalog, popmusik, blues eller rock der efterspørges, kan 'De Bedste' levere. Fra Kim Larsen til AHA og Beatles til Prince - sangene bliver leveret med spilleglæde og overbevisning.

 Vil du gerne være i RYKs nye bestyrelse?

RYK har brug for en bestyrelse med medlemmer, der har tid, lyst og evner til at varetage den daglige drift af foreningen. Har du lyst til at være en del af RYKs ledelse, kan du stille op til bestyrelsesvalget på generalforsamlingen. Kan du ikke være til stede, kan du stille op pr. fuldmagt.

Du er valgbar, hvis du er medlem af RYK. Du behøver ikke at have en rygmarvsskade medmindre, du gerne vil være formand. Læs mere om bestyrelsesarbejdet på ryk.dk/bestyrelsesmoder eller Kontakt næstformand Mikkel Bundgaard på tlf. 22 92 52 12, hvis du ønsker yderligere oplysninger om bestyrelsesarbejdet og valget. Vi håber at se mange medlemmer på dagen.

Vel mødt!

På bestyrelsens vegne

Mikkel Bundgaard

 

VedhæftetStørrelse
Regnskab.pdf89.31 KB
RYK beretning 2014-15 final.pdf118.04 KB