I 300 meters højde

Tekst: Leck Lo-Eriksen

Fra sædet i flyet udfører jeg cockpit­tjekket med stor omhu. Cockpittjekketafsluttes med en præcis vurderingaf, hvilke manøvrer, der skal udfø­res i tilfælde af at denne start ikkegår som forventet. En bekvemmeligmodning af hjernens neuroner, dersørger for et tophøjtsikkerhedsniveau.

Oplevelse af frihed

Starten går fint og efterca. 30 sekunder befin­der jeg mig omkring300 meter over svæve­flyvepladsen. Vejret erklirrende krystalklartdenne kolde efterårs­dag. Det er vindstille,og flyet glider stabilt af sted. Det er en befri­ende følelse at svævegennem luften, og icockpittet fuldenderøjeblikkets fryd minoplevelse af frihed.

Venstre medvind til bane 09

Efter tre minutters flyvning overSjælland med flot udsigt til RoskildeFjord og Storebæltsbroen, beslutter jegat påbegynde indflyvning og landing. Påvenstre medvind til bane 09 foretagesendnu et tjek:

”Hastigheden er 90 km/t,højden er 200 meter, hjulet er ude,cockpittet er ryddet, og på banen er der plads til at lande i god afstand fra andrefly…”.

Mental gennemgang

Efter landingen bremses flyet til stands­ning på den lettere ujævne græslan­dingsbane på flyvepladsen. Cockpittetåbnes, og jeg konstaterer, at der eret slæbekøretøj på vej. Mens flyettrækkes tilbage fra startstedet, er dergod tid i cockpittet til en mental gen­nemgang af flyvningen.

”Starten gik godt. Flyvningen blev udført med enhastighed på mellem 85-90 km/t imod de ønskede 80 km/t…”.

En lille ufarligdetalje, der noteres for at optimerefremtidige flyvninger.Et træk i det gule håndtag løsner flyetfra slæbetovet. Et klubmedlem frastartstedet kommer for at hjælpe migmed at kravle ud af det trange cockpit.Med et kæmpe smil kommer jeg ud af flyet og gør faldskærm og seler klar tilHenrik, der er den næste, der skal opmed svæveflyet.En tur mere ville have været fantastisk,og det ærgrer mig, at mine tre flyvnin­ger er overstået. På den anden side vilsynet over Sjælland denne flotte dag vække appetitten hos mange men­nesker, så desto hurtigere ude af flyet,desto hurtigere vil det gå at få min kol­lega/ven Henrik sendt i luften.

”Havde jeg dog bare siddet i et svævefly”

I dag er der to kørestole på pladsen.Ligesom så mange andre ­ mig selvinklusive ­ har Henrik brækket ryggen.Som han selv siger: ”Havde jeg dog baresiddet i et svævefly dengang”. Bedresent end aldrig. Vi deler den fantastiskesport, det er at flyve. Højt oppe i denklare luft, hvor udsigten er uovertruffenog hvor de andre piloter, som flyver, harlige så meget glæde af deres ben, somvi har. Henrik har kun fløjet halvandensæson, men dog så meget, at han forfå uger siden har fået en flyvetilladelse,der næsten er det samme som et rig­tigt Svævefly­certifikat. Næste år harhan mulighed for at tage det rigtigecertifikat.

Opgaver på jorden

Tilbage på jorden er der stadig nogleopgaver at klare. Der skal være nogen tilat koordinere starterne og til at besvareradioopkald. Det er nu min opgave.Ham, der hentede min kørestol, er påvej over for at vende flyet sammen meden anden. Den slæbevogn, som trakflyet tilbage til startstedet, har Henriknetop forladt og er på vej over for atstige ombord i flyet. Jeg noterer ham pålisten samt navnet på flyet og gør klartil at melde starten hos spilføreren, derom lidt endnu engang skal trække flyetop til en overdådig udsigt over Sjællandi 300 meters højde!

Fakta 

Flyvesæson: 1.april – 1.novemberFlytype: ASK­21. Produceres medfuldbetjent håndstyring. Godkendt tilkunstflyvningVægt: 360 kgSpændvidde: 17 mLængde: 8,35 mMaksimal last: 240 kgMax take off vægt: 600 kgStallingshastighed: 50­60 km/tafhængig af vægt, krængning ogg­påvirkningTophastighed: 280 km/t