Hvad er mentorordningen?

Fra folder

Som nyskadet bombarderes man med nye indtryk, gode råd, ængstelse, håb, succeser og skuffelser. Det meste opleves sammen med familie og venner samt personale og andre indlagte. Men et er gode viljer og faglig viden. Noget andet er erfaring med livet med et handicap. Det er vores oplevelse, at mange på et tidspunkt får behov for at snakke med en ”der har prøvet det”. Altså en person med nogle sammenlignelige livsvilkår, blot med mere erfaring i livet med en rygmarvsskade. I dette tilbud kaldet en mentor. En sådan samtale kan skabe grobund for store forandringer. Troen på muligheder og tacklingen af udfordringer kan give nyt mod for modtageren – i mentorordningen kaldet en mentee. Derfor har vi skabt projektet mentorordning.

Samtalen kan enten komme ud af det uformelle møde i hverdagen, eller gennem et arrangeret mentor-mentee forløb, f.eks. arrangeret via denne formular.

Mentorerne inviteres med til hverdagen i Hornbæk og Viborg. De deltager med jævne mellemrum i eks. patientundervisning, Hornbækgruppens/Kimens arrangementer, aften-ergoterapi m.m. Ved at invitere mentorerne med skabes mulighed for de gode uformelle samtaler. Den enkelte mentor kan også videreformidle et evt. ønske om at blive "mentor-matchet", så den indlagte kan få mulighed for at snakke med en mere ligestillet. Der kan f.eks. være ved ønsket om en jævnaldrende.

I mentorordningen registreres hver mentors data såsom køn, alder, skadesniveau, civile status, arbejdssituation, interesser og evt. specielle kompetencer. Dette er nødvendigt for at give det bedst mulige grundlag for matchning. Det vil være meget individuelt, hvor meget den enkelte mentor bliver brugt. Det afhænger primært af efterspørgslen fra ”kunderne” i Hornbæk og Viborg.

Et samtaleforløb mellem mentor og mentee kan være alt fra en enkelt samtale til et længere forløb. Dette bestemmer parterne selv. Dog tilbydes der som udgangspunkt max 3 samtaler. Rammerne for samtalen bestemmer de to deltagere selv; sted, længde, indhold mm. Begge parter kan fravælge yderligere samtaler. Vi kan også tilbyde en ny matchning, hvis f.eks. kemien ikke er i orden.

Foreløbig er mentorordningen et et årigt projekt, som skal vise evt. nytteværdi af både et tilbud om mentor, samt nytteværdien af en ansat rygmarvsskadet mentor-kontakt.