Holdet bag

Dette informationsprojekt er kun blevet til noget, fordi en masse mennesker ganske kvit og frit har stillet deres tid og kompetencer til rådighed.

Initiativet til hele projektet er taget af Marianne Steiner-Nobel, Jette Dideriksen og Lotte Tobiasen. De har udgjort en arbejdsgruppe, der har researchet og redigeret, koordineret og skrevet det meste.

Ida Grøn og Stine Mørch Jensen har hjulpet med at lave og skrive interviews, og Ewa Gottwald og Mads Stampe Hansen har bidraget med ord til henholdsvis folder og faglige tekster.

Fotograferne bag billederne er Emma Flokstra Nielsson, Jan Wedel-Heinen og Flemming Olsen samt Kenneth Lunby Rasmussen og Louise Helmer Nielsen. Sidstnævnte har også lavet layoutet til folderen.

Bodil Waldstrøm har læst det hele igennem og har omformuleret, kritiseret og stillet spørgsmål. Hun har også kæmpet en brav kamp mod hjemmesidens bagvedliggende og drilagtige  koder for at få layoutet på plads.

Carsten Gjedde har ydet teknisk bistand vedr. hjemmesiden, og Brian Filskov Jørgensen, Mikka Lee-Andersen og Signe Sejersbøl har flyttet rundt på kommaer, rettet knudrede sætninger ud og sørget for, at det hele ser pænt ud.

Dertil kommer adskillige medlemmer af RYK samt venner og familie, der undervejs i hele forløbet har givet uundværlig støtte og feedback.