Høringssvar om Region Midts udredning

Kan læses i vedhæftede pdf