Høringssvar

Tekst: Birgitte Bjørkman

I sit høringssvar til Region Hovedstadens store hospitalsplan gav RYK udtryk for, at planen er uden visioner. Også hos DSI og DHF blev der i høringssvar udtrykt bekymring for at flytte Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk til Glostrup.

I sit høringssvar til Region Hovedstaden advarede RYK mod at flytte behandling
af rygmarvsskadede i Østdanmark til Glostrup Hospital. Svaret er klokkeklart til politikerne: Følger
man forslaget til ny hospitalsplan, cementeres med åbne øjne en halvdårlig løsning, der vil gælde en
menneskealder frem. Løsningen ligger ikke i bevarelse af Hornbæk. I sit svar pegede RYK på ønsket om at samle al behandling på Rigshospitalet på et såkaldt spinalcenter.

Anbefalinger
Dette ønske er RYK ikke ene om at anbefale. Alle eksperter på området og Sundhedsstyrelsen anbefaler i en rapport fra 1994 det samme. Også internationalt følger man udviklingen. The European Spinal Cord Injury Federation har skrevet til sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen
og anbefalet etablering af et spinalcenter. Et spinalcenter på Rigshospitalet vil bringe Danmark blandt eliten internationalt set i behandlingen og rehabiliteringen af rygmarvsskadede. Derfor
strider det mod hospitalsplanens egne ambitioner om kvalitetsløft at flytte behandlingen til Glostrup.

Flere høringssvar
De Samvirkende Invalideorganisationers høringssvar påpegede i forhold til den kommende rygmarvsskadebehandling, at ”såvel hensynet til den overordnede specialeplanlægning som placeringen af relaterede specialer synes f.eks. ikke at være tilgodeset i tilstrækkeligt omfang i
forslaget”. Og Dansk Handicap Forbund (DHF) viste i sit høringssvar bekymring for forslaget: ”Forslaget er i strid med anbefalingerne i ”Redegørelse om para- og tetraplegi - organisation af behandling og kontrol, 1994”. Når man foretager så store ændringer, bør man lave langtidsholdbare
ændringer, hvilket ikke er tilfældet, hvis klinikken flyttes til Glostrup.