Hjælp til rengøring

Hjælp til rengøring efter serviceloven til borgere med nedsat funktionsevne

Rengøringshjælp efter serviceloven er en ydelse, som kan bevilges efter flere forskellige bestemmelser i serviceloven. Hjælpen efterspørges bl.a. af familier med et barn med nedsat funktionsevne og af voksne med nedsat funktionsevne. Her i denne udgave af praksisnyt vil jeg give et overblik over muligheder for rengøringshjælp, idet det er et område, hvor vi får en del spørgsmål i DUKH. I langt de fleste tilfælde vil hjælp til almindelig rengøring og hovedrengøring skulle bevilges efter servicelovens § 83.

Læs mere herom i Praksisnyt nr. 69 om hjælp til rengøring til borgere med nedsat funktionsevne