Hjælp til driftsudgifter af hjælpemidler

I DUKH får vi nogle gange spørgsmål fra borgere vedrørende drift af hjælpemidler, som borgerne har fået bevilget af kommunen. Borgerne ønsker at vide noget om at få støtte til driften af hjælpemidlet, f.eks. til dækning af udgiften til opladning af en el-kørestol.

Udgangspunktet er, at driftsudgifter til bevilgede hjælpemidler skal afholdes af borgeren selv. Hvis driftsudgiften er omfattet af en af 3 undtagelsesbestemmelser, vil der kunne ydes hjælp til disse driftsudgiften efter § 112.
I helt særlige tilfælde vil driftsudgiften kunne dækkes efter reglerne om merudgifter (§ 41 og § 100) eller reglerne om enkeltydelse og personligt tillæg.

Læs mere herom i Praksisnyt nr. 79 om hjælp til driftsudgifter af hjælpemidler