Handicappede børns ferie

DU KAN SØGE OM LEGAT TIL EN FERIE MED DIT BARN MED HANDICAP

Handicappede Børns Ferier (HBF) kan i samarbejde med Helene og Viggo Bruuns Fond tilbyde dig at ansøge om muligheden for at få et tilskud til familieferie sammen med dit barn med handicap, der er under 18 år. HBF administreres af UlykkesPatientForeningen.

Den økonomiske støtte kan bruges til at betale for lejen af et sommerhus eller til en anden form for ferie eller aktivitet, der kommer dit barn med handicap til gode.

Hvordan fungerer det i praksis?
Helene og Viggo Bruuns Fond har i samarbejde med Handicappede Børns Ferier besluttet at uddele et legat på op til 5.000 kr. pr. barn med handicap, hvor familien opfylder betingelserne for tildeling af legatet. Ansøgningen skal indsendes senest den 15. maj 2016.

Ansøgningsskemaet findes på Handicappede Børns Feriers hjemmeside HER.

Handicappede Børns Ferier kan ikke love, at de kan honorere alle ansøgninger, som de modtager. De behandler ansøgningerne i den rækkefølge, de kommer ind, og hvis de modtager flere ansøgninger, end de kan honorere, prioriteres der efter først til mølle-princippet.

For at komme i betragtning skal du udfylde et ansøgningsskema, og du kan kun søge én gang.

Læs om kriterierne for at komme i betragtning HER.