Handicapkompenserende ordninger

BRUG DEM! NY KAMPAGNE SKAL FÅ FLERE TIL AT BRUGE DE HANDICAPKOMPENSERENDE ORDNINGER

Brug dem! – det er budskabet i en ny kampagne fra Dansk Handicap Forbund, som skal klæde jobcentermedarbejdere bedre på til at bruge de handicapkompenserende ordninger.

20. aug. 2020

Når man har et handicap, er der forskellige muligheder for at få hjælp til at etablere sig på arbejdsmarkedet. Overordnet set er der fire ordninger – de handicapkompenserende ordninger – som en jobsøgende, der har et handicap i forhold til det job, han eller hun søger, kan blive bevilget, så barriererne for at komme ind på arbejdsmarkedet mindskes en smule.

De fire ordninger er hjælp til arbejdspladsindretning, den såkaldte isbryderordning, fortrinsret, som giver personer med handicap ret til at komme til en samtale til et job i det offentlige, og personlig assistance i et job.

I Dansk Handicap Forbund ved vi fra tidligere undersøgelser og projekter, at netop de handicapkompenserende ordninger opleves svært tilgængelige for folk, der skal informere om dem og bruge dem i deres arbejde. Og det er dét problem, vi gerne vil imødekomme med den nye kampagne, Brug dem!, siger landsformand Susanne Olsen.

”Det er ikke svært at bruge de handicapkompenserende ordninger, når først man kender til dem. Vi ved fra tidligere undersøgelser og projekter, at ordningerne desværre ikke altid ligger i bevidstheden hos dem, der skal bruge den. Vi ønsker at skubbe på, så ordningerne kommer helt frem i bevidstheden hos alle, der har berøring med dem,” siger hun.

Landsformanden er overbevist om, at hvis det kan lykkes at få flere til at blive bevidste om, hvad de handicapkompenserende ordninger kan, så vil der også være flere, der bruger dem, og det kan i sidste ende betyde, at flere mennesker med handicap kommer ud på arbejdsmarkedet.

”Vi ved, at en del af vores medlemmer og andre mennesker med handicap har et stort uudnyttet potentiale, og det er ærgerligt for den enkelte og skidt for samfundsøkonomien,” siger Susanne Olsen.

I første omgang rulles kampagnen ud i de kommuner, som Dansk Handicap Forbund allerede arbejder sammen med – blandt andet Glostrup og Randers. Andre kommuner og jobcentre har dog mulighed for at købe kampagnematerialet ved at kontakte forbundet.

Kampagnen er tilknyttet www.brugdem.dk, som henviser til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), hvor man kan læse alt om, hvad de handicapkompenserende ordninger er, og hvad der skal til for at få dem bevilget.