Handicapidræt eller parasport?

I en artikel i Handicapidræt fra juni bringes en interessant artikel, der reflekterer over brug af ordet ’handicapidræt’. For nogle er ordet negativ ladet, og det frygtes hos praktikere, der rekrutterer til idræt, at det skræmmer potentielle idrætsudøvere væk. De peger på det moderne ord ’parasport’, og i nogle idrætsgrene bliver det allerede brugt.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Mange nye projekter og arrangementer i Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) vælger at gå uden om ordene ’handicap’ og ’handicapidræt’. DHIF har erfaret, at flere og flere mennesker med funktionsnedsættelser ikke ser sig selv som handicappede og ikke bryder sig om disse betegnelser. Det gælder f.eks. DHIF's og DIF's soldaterprojekt, hvor man fra start har været meget bevidst om at tale om skadede soldater frem for soldater med handicap. Og i forbundets ungdomssatsninger Unge Atleter I Front og Paralympic Day undgår man også at bruge begrebet handicapidræt og har f.eks. valgt at bruge det mere moderne ord parasport, som matcher det internationale Paralympics. For dem handler det om at sælge idrætsmulighederne til de unge bedst muligt, og hvis de unge ikke kan identificere sig med begrebet ’handicap’ så må man gå nye veje.

Handicap er stigmatiserende

Til Handicapidræt fortæller Ph.d. i historie René Ruby, at han ikke mener det er så underligt, at ord som handicap og handicapidræt synes at nærme sig deres udløbsdato. Han siger bl.a.: ”Folk synes, at et begreb som "handicappet" er stigmatiserende. Folk har en masse negative forventninger til det at have handicap …” René Ruby påpeger, at set fra en historisk betragtning bliver begreberne efter 20-30 år så negativt ladede, at de bliver skiftet ud.
Og det er nok det, der er ved at ske. Begrebet ’handicap’ er i mange sammenhænge stigmatiserende og behængt med fordomme.

Svenskerne går forud

På den anden side af Øresund har det svenske handicapidrætsforbund over sommeren skiftet navn fra "Svenska Handikappidrottsförbundet” til det mere tidssvarende "Svenska Parasport Förbundet".
Navneskiftet er et resultat af en toårig proces i det svenske forbund og hænger ifølge sportschef Hans Säfström sammen med den generelle samfundsudvikling. Han siger til Handicapidræt: ”I samfundet i øvrigt søger man at undgå ordet handicap, og i stedet tale om personer med funktionsnedsættelser, fordi man  ønsker at sætte personen foran handicappet.
Den svenske sportschef påpeger endvidere, at IPC (den Internationale Paralympiske Komite) anbefaler, at man bruger ordet parasport som dækkende for idræt for mennesker med funktionsnedsættelser. ”Og jo mere vi bruger begrebet og taler om f.eks. parabordtennis og paracykling, jo mere kendt bliver det med tiden også i den almene befolkning. Så vores holdning ligger i forlængelse af IPC's”.

God klang

Om Dansk Handicap-Idrætsforbund vil følge sit svenske søsterforbund er endnu uvist, men ifølge artiklen i Handicapidræt er DHIF's næstformand, John Petersson positiv over for tanken. Han siger bl.a.: ”Jeg kunne godt forestille mig en navneændring … at tale om parasport ligger naturligt i forlængelse af Paralympics, og ordet virker mere moderne end handicapidræt eller sport for mennesker med handicap”.
John Petersson peger på, at man ser flere og flere internationale paraidrætter lagt ind under de store, almene idrætsforbund og nævner bl.a. at "badminton for people with a disability" får en langt bedre klang med ordet "badminton para-division".
Med artiklen i Handicapidræt er der taget hul på en spændende debat om navneskift i DHIF. Så hvem ved. Måske hedder Dansk Handicap Idrætsforbund snart "Parasport Danmark" eller "Dansk Parasport Forbund".

Måske skal Dansk Handicap Forbund gribe bolden? Det er en interessant refleksion. Hvis man skal tro Ph.d. i historie René Ruby bliver begreberne med tiden negativt ladede, og efter 20-30 år er det tid til at finde et ord eller begreb, der er mere tidssvarende. Dansk Handicap Forbund skiftede navn fra Landsforeningen af Vanføreforeningen, men det var i 1988, så måske …
Det er ikke mere end snart otte år siden, at Danske Handicaporganisationer hed De Samvirkende Invalideorganisationer, så det er nok for tidligt at her snakke om navneforandring. Men nu er bolden hermed givet videre.