Godt nyt om Cannabis forsøg

Godt nyt til rygmarvsskadede om cannabis-undersøgelse: 

Der er modtaget 3.8 millioner kroner i støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til "Videnskabelig erfaringsopsamling på forsøgsordningen med medicinsk cannabis". Pengene skal bruges til at undersøge om medicinsk cannabis virker på smerte og spasticitet samt i øvrigt på kroppen hos mennesker med rygmarvsskade og multipel sklerose. Undersøgelsen inkluderer begge danske højtspecialiserede klinikker for rygmarvsskade i Vest- og Østdanmark samt alle skleroseklinikker i Danmark. 

På vegne af koordinationsgruppen for undersøgelsen udtaler overlæge, PhD Kristina Svendsen, Skleroseklinikken Aarhus og forskningsoverlæge, PhD Helge Kasch, Vestdansk Center for Rygmarvsskade: 
- Vi er meget glade for at have fået støtte til gennemførelsen og går nu i gang med den praktiske tilrettelæggelse. Samarbejdsaftaler mellem alle de deltagende afdelinger er vi i gang med at udfærdige, og vi har også kontakt til forskellige firmaer som vil kunne levere de kapsler, vi skal anvende i undersøgelsen. Vi har allerede i vore klinikker og ambulatorier patienter, som har tilkendegivet interesse for deltagelse i undersøgelsen. 

RYK ønsker gruppen et stort tillykke. 
- Det er velfortjent, at dette projekt har modtaget støtte fra puljen. Vi ser frem til at følge undersøgelsen, udtaler RYKs formand, Helle Schmidt. 

Projektet udgår fra Aarhus Universitetshospital; Neurologisk afdeling, Klinisk Farmakologisk afdeling og Dansk Smerteforskningscenter, samt Vestdansk Center for Rygmarvsskade i et tæt samarbejde med Dansk Multipel Sklerosecenter og Klinik for Rygmarvsskade på Rigshospitalet. 

Find mere info på Sundheds- og Ældreministeriets pressetjeneste:  https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Medicin/2018/April/To-foerste-videnskabelige-projekter-til-opsamling-af-cannabis-erfaringer.aspx