Godt nyt

Det er med stor glæde, at vi i RYK erfarer, at overlægerne Birgitte Hansen og Jette Bing trækker deres opsigelser tilbage. For det første bibeholdes der stor viden og erfaring, for det andet er det to mennesker, vi alle ville savne på klinikken.

Med denne glædelige nyhed skal vi ikke glemme, at vi i RYK og på Klinik for Rygmarvsskader står foran store udfordringer. Med implementering af Sundhedsplatformen vil ambulatoriet i Glostrup være lukket i november måned. Samtidig er køen til den livsvigtige kontrol blevet alt for lang, og de seneste uger har kun gjort den længere. Desuden lider både rehabiliteringen og den ambulante funktion af de mange års besparelser og svært gennemførlige effektiviseringer. Der venter meget arbejde for at bedre dette.

Ifm. den nylige krise har RYK haft god kontakt til politikere i Region H. Her har vi blandt meget andet diskuteret de mange besparelser/effektiviseringer, som alt for ofte foretages efter salamimetoden. Dette holder ikke! Vi vil have tilført Klinik for Rygmarvsskader flere ressourcer i stedet for besparelser – udvikling i stedet for afvikling!

Derfor var det en stor glæde at mærke medlemmernes opbakning ifm. den seneste krise. Vi får brug for jeres energi i tiden der kommer. I hører nærmere.

Helle Schmidt, formand