GMT er vejen

Tekst: Viggo Rasmussen

En helt ny lifttype har set dagens lys i Århus. Hvor store ni-

 

veauforskellige til gamle bygninger er en realitet, og hvor

 

trapper ikke kan erstattes af en fornuftig rampeløsning, fin-

 

des nu et interessant alternativ. Opfindelsen hedder ganske

 

enkelt GMT (læs gemt) og lever i den grad op til sit navn.

 

 

 

 

 

 

 

Det startede med et forsøgsprojekt

 

for 15 år siden.

 

- Vi skulle indbygge en kompakt lift i en

 

eksisterende stålkonstruktion under

 

snævre rammer, fortæller opfinder og

 

arkitekt Poul Poulsen og fortsætter:

 

- Senere fik vi en handicappris for en

 

integreret lift i Nordjyllands Historiske

 

Museum. Her lagde man vægt på, at vi

 

indtænkte liften i starten af husets pro-

 

jektering, og at der samtidig var kælet

 

for design. Det gav blod på tanden!

 

 

 

Nedbygget i terræn

 

Der er tale om en robust lift til uden-

 

dørsbrug nedbygget i terræn. Ud over

 

en pullert med betjeningspanel er den

 

kun synlig som en stålramme i belæg-

 

ningen. Selve liften er belagt med

 

samme materiale som omgivelserne.

 

Når du aktiverer liften, kører en skærm

 

op på alle fire sider, og opstigning fore-

 

går som andre dødemandsbetjente løf-

 

teplatforme. Vil du parkere liften igen, trykker du bare ned, og den forsvinder

 

ud af syne. Der er ikke krav om et

 

værn, hvis løftehøjden er under 50 cm.

 

GMT-liften er så kraftig, at den fungerer

 

i al slags vejr. Når der kommer sne/is

 

over platformen, kan den sagtens tåle

 

salt. Et generelt dilemma er dog, at

 

man som bruger skal vide, hvor liften

 

befinder sig. Men når man finder den,

 

er den klar til brug døgnet rundt uden

 

ringeklokke.

 

 

 

Skræddersyede liftløsninger

 

Første eksemplar af udendørsmodellen

 

GMT finder man ved indgangen til Stu-

 

denternes Hus i Århus, der har til huse

 

i den smukke gamle toldbod ved hav-

 

nen. Bygningen er fredet, hvorfor Kul-

 

turarvstyrelsen ikke tillod en fast rampe

 

integreret ved hovedtrappen. En sådan

 

rampe ville i givet fald blive meget lang,

 

og man frygtede, at det ville skæmme

 

bygningen. I stedet blev første genera-

 

tion af GMT-liften placeret ved studen-

 

ternes bagindgang.

 

Tækker Group har just indviet et nyt

 

domicil i Pakhus 13 på Århus Havn,

 

hvor syv trappetrin udlignes af GMT. Og

 

i foreløbig én århusiansk forretning har

 

man integreret en lift inde i butikken.

 

GMT satser på flere integrerede, skræddersyede liftløsninger i eksiste-

 

rende byggeri.