Glostrup - Nyt neurorehabiliteringshus

Brugerinddragelse

Et neurorehabiliteringshus med nyttehave, hvor der kan dyrkes planter, og som har trægulve og gardiner i stedet for linoleumsgulv og persienner. Det er nogle af de forslag, som er kommet frem i de brugergrupper, der er involveret i byggeprojektet på Glostrup Sygehus.

Helt unikt for en byggeproces bliver det nye neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital skabt af både patienter, pårørende, personale og arkitekter. Siden marts 2014 har forskellige brugergrupper givet input til, hvordan det nye byggeri skal tage sig ud. En proces brugerne er gået til med stort engagement og seriøsitet.
I juni blev første del af brugerprocessen afsluttet med arrangementet ’Kick videre’ for alle involverede i byggeprojektet. Her blev de mange idéer fra brugergrupperne fremlagt, og den næste fase i byggeriet blev samtidig skudt i gang.

Brugerbehov

I brugerprocessens første del har der været fokus på at få afdækket de forskellige behov i det nye hus. På mødet i juni blev alle disse ønsker og forslag til at dække behovene fremlagt. Det har blandt andet været et gennemgående tema, at det er vigtigt som patient at føle sig respekteret som privatperson og ikke kun som patient. Det har affødt en del forslag til stuernes indretning og udearealerne:

  •  Trægulve fremfor linoleum, og gardiner fremfor persienner, begge dele er med til at skabe en følelse af hjem og ikke hospital.
  •  Møblementet skal være så fleksibelt som muligt, så patienten kan give stuen sit eget præg, og så der kan skabes plads til pårørende.
  • Nyttehave og haveværksted, hvor der kan dyrkes og høstes planter, som giver mulighed for ro og adspredelse.

De mange forslag er alle med til at tydeliggøre de forskelligartede behov, brugergrupperne har, og som det er vigtigt at tage højde for i byggeriet.

Konkrete planer for byggeriet

Der vil i den anden del af byggeprocessen blive lagt vægt på at gøre planerne konkrete. Også her skal patienter, pårørende og personalets forslag og idéer være med til at rykke byggeprocessen i den rigtige retning. Der bliver fortsat fokus på patienten og på at give personalet de bedste muligheder for at levere et godt og professionelt behandlingsforløb under gode arbejdsforhold. Brugerprocessen afsluttes i september.

Det nye neurorehabiliteringshus bliver på ca. 25.000 m2 og får 125 sengestuer med eget bad og toilet. Huset har et budget på 714 millioner kr. og forventes at kunne tages i brug i 2018.

Neurorehabiliteringshuset udgør sammen med et nyt grønt parkeringshus Nyt Hospital Glostrup. De to projekter baseres på de tre bæredygtighedsaspekter, nemlig socialt, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Læs mere på: glostruphospital.dk/nythospital