Giv din krop et kick

Tekst Birgitte Bjørkman
 
Siddende arobic
 
Hver søndag formiddag finder 
man 43-årige Cathrine Guldberg 
hos Lyngby Handicap Idræt, hvor 
hun træner et hold i siddende aerobic. 
Det har hun gjort i 12 år. Og nu har hun 
udgivet en DVD med Siddende Aerobic.
- Det er en fantastisk god måde at 
træne på. Det er hårdt, men det giver et 
kick hver gang …
Cathrine viser mig en smagsprøve af 
den 55 minutter lange DVD på hendes 
computer. Musikken er tempofyldt, og 
imens fortæller hun, at den har været 
undervejs længe. 
- Det er en gammel drøm. Jeg har i lang 
tid haft et stort ønske om at udbrede 
kendskabet til siddende aerobic og sam-
tidigt give mine deltagere mulighed for 
at træne hjemme. Men først skulle der 
findes penge til at finansiere den.
Med støtte fra en række sponsorer er 
Cathrines DVD nu en realitet. 
 
Savnede specifik træning
Jeg sidder hos Cathrine i Slangerup, 
hvor hun bor med familien, der tæller 
mand, to døtre på syv og 13 år og tre 
katte. 
Cathrines interesse for den siddende 
aerobic blev vakt allerede tilbage i 1998.
- Jeg trænede i et fitnesscenter men 
savnede noget mere specifik træning. 
Jeg ringede derfor til Dansk Handicap 
Idræts-Forbund for at høre, hvilken 
træning der var for sådan én som mig, 
fortæller Cathrine, der blev rygmarvs-
skadet i 1989.
Forbundet henviste Cathrine til et sid-
dende aerobichold i Grøndals Centret i 
København.
- Instruktøren var gående, og dér fik 
jeg ideen til at blive instruktør i sid-dende aerobic, fortæller Cathrine og 
fortsætter:
- Jeg fandt ud af, at det er en rigtig god 
måde at træne på, når man sidder i 
kørestol. Samtidig tænkte jeg, at jeg 
som instruktør i kørestol kunne give 
noget ekstra. At det gav andre mulighed 
for at spejle sig … ”når hun kan, kan jeg 
også!” 
 
Landets eneste siddende instruktør
Cathrine begyndte at læse til fitnessin-
struktør kort efter at hun havde født sin 
ældste datter Sarah, og mens hun stadig 
var på barsel.
- Det var et almindeligt hold, så jeg 
betalte for ekstra timer for en person-
lig træner ved siden af uddannelsen, 
som jeg kunne sparre med, fortæller 
Cathrine og fortsætter:
- Min personlige træner Ida Krak vid-
ste lige så lidt som mig, hvilke øvelser 
man kunne bruge i siddende aerobic, 
så vi måtte opfinde en masse måder at 
træne på fra en kørestol … fx med brug 
af elastikker, bodybar og håndvægte.
Hvorfor Cathrine ikke valgte at læse til 
aerobicinstruktør, fortæller hun:
- 60 % af undervisningen til aerobicin-
struktør kunne jeg ikke deltage i, da den 
primært var baseret på praktisk under-
visning. Derimod var undervisningen til 
fitnessinstruktør også baseret på grund-
læggende teoretisk viden om muskler 
og anatomi, som jeg kunne deltage i på 
lige fod med de andre på holdet. Det 
gav mig en mere grundlæggende viden 
… og samtidig måtte jeg kalde mig sid-
dende aerobicinstruktør.
Det kunne Cathrine i 1999 og har 
siden været landets eneste siddende 
aerobicinstruktør.
 
Tid til både job og undervisning
Til daglig arbejder Cathrine som admi-
nistrativ assistent i Føtex i Hillerød, og 
selvom hun gerne havde ønsket, at hun 
kunne leve af at være instruktør, er hun 
glad for sit job. Det var ellers ikke det, 
der lå i kortene, da Cathrine stod færdig 
som student. Hun ville være sygeplejer-
ske. Men under en skiferie i 1989 blev 
Cathrine rygmarvsskadet efter et fald. 
På det tidspunkt arbejdede hun i Føtex 
Ballerup, og her mødte hun stor for-
ståelse fra chefen, der tilbød hende en 
plads som kontorelev. 
- Jeg er utrolig glad for mit arbejde. 
Jeg glæder mig hver eneste morgen … 
ligesom jeg altid glæder mig til at træne 
med mine aerobichold i Lyngby og 
Hillerød, fortæller Cathrine.
 
Højt tempo og sved på panden 
På Cathrines hold kan man sidde på 
stol, bold eller i kørestol. Alle kan være 
med uanset handicap og alder.
- Jeg har bygget min time op med en 
række øvelser, som er tilpasset køre-
stolsbrugere. Undervisningen har jeg 
selv sammensat og udviklet med årene.
- Det handler først og fremmest om at 
få pulsen op og sved på panden, fortæl-
ler Cathrine og forklarer, at siddende 
aerobic er rigtig godt for kredsløbet.  
- Min træning starter altid med ca. 20 
minutters opvarmning, som foregår i 
højt tempo og med mange sving. 
Aerobic styrker også balancen og er 
rigtig god som styrketræning.
- Målet er at styrke musklerne i nakke, 
skuldre og i overkroppen, ikke mindst 
på bagsiden, og til det bruger jeg red-
skaber som håndvægte og elastikker.  
Cathrine fortæller, at aerobic også er 
god som udspænding og afhjælper 
spændinger i nakke og skuldre. 
- Min time slutter altid med ud stræk-
ning og eventuelt nogle af slap nings -
øvelser. 
 
Min time med Cathrine er også ved at 
være slut. Der er mange ender, der skal 
passe sammen i Cathrines travle hver-
dag, og begge hendes døtre er kommet 
hjem fra skole og trækker på deres mors 
opmærksomhed.
- Jeg håber, at min DVD vil motivere 
mange til træning i hjemmet. Men det 
er også mit håb, at den vil inspirere 
til oprettelse af nye hold og til uddan-
nelse af nye instruktører. Det er jo altid 
sjovest at træne sammen med andre, 
fastslår Cathrine og slutter med en 
opfordring:
- Jeg er åben for tilbud. Jeg ser jo gerne, 
at siddende aerobic bliver spredt til 
idrætsklubber og genoptræningssteder 
i hele landet. 
 
 
Cathrine Guldberg underviser hver søn-
dag kl. 11.00-12.15 i Lyngby Handicap 
Idræts lokaler i Lyngby Svømmehal. Læs 
mere på LHIF.dk. Hos Hillerød fysioterapi 
og træningscenter i Frederiksborghallen 
i Hillerød underviser hun hver tirsdag kl. 
14.00-15.00. 
På RYKs forårsmøder i april og på RYKs 
stand på Health & Rehab messen i maj 
kan man købe Cathrines DVD. På mes-
sen vil Cathrine også give opvisning.
 
 
Cathrine Guldbergs nye 
DVD, ”Siddende aero-
bic” gennemgår træning for 
overkroppen på stol, bold 
eller i kørestol til musik i 
højt tempo. DVD’en inde-
holder fire dele, som man 
kan afspille samlet eller hver 
for sig. 
 
1. del: 20 min. Opvarmning/
kon di tions træning.
2. del: 25 min. Styrke/
muskelopbyggende træning 
med håndvægte
3. del:  8 min. Udstrækning.
4. del:  8 min. kort instruk-
tion til siddende latin/
Zumba.
 
Sidste del er en bonus med 
introduktion til siddende 
latin/Zumba, som er resulta-
tet af Cathrines møde med 
zumbainstruktør Lone Illum. 
Mødet inspirerede dem 
begge til et samarbejde, og  
DVD’en præsenterer en kort 
introduktion til siddende 
latin, der rytmisk er beslæg-
tet med zumba. 
Mødet resulterede også i, at Lone Illum nu underviser i 
“Zumba GOLD - Chairclass” 
med en koreografi, der er 
tilpasset kørestolsbrugere. 
Der bliver i øvrigt lejlig-
hed til en smagsprøve på 
“Zumba GOLD - Chairclass” 
på RYKs forårsmøder i april.
 
Siddende Aerobic, træ-
ningsDVD ved aerobicin-
struktør, Cathrine Guldberg. 
Instruktør: Lone Illum. Musik: 
Move-Ya. Fotograf: John 
Mortensson. Optagelse: Skan 
Film. Location: Aerobicholdet 
i Lyngby Handicap Idræt. 
Spillelængde: 55 minutter 
plus bonus. Udgivet 2012. 
Pris 149 kr. Købes på ryk.dk 
eller cathrine-guldberg.dk. 
Udgivet med støtte fra Den 
A.P. Møllerske Støttefond, 
Tømmerhandler Johannes 
Fogs Fond, Vanførefonden, 
Jascha Fonden, Bevica 
Fonden og Carite Sport A/S. 
Fondene er søgt i samarbejde 
med RYK.
 
 
“A wonderful and 
very important DVD 
... There is a deep 
need for exercise 
... and this DVD is 
living proof that it 
is pos sible to work 
out ef fectively and 
reap the great 
bene fits of exer-
cise even from 
a wheel chair.” 
Chris MacDonald