Generalforsamling

Tekst: Gunnar Evers

”Nytilskadekomne har travlt med at finde

deres egne ben(!), og har svært ved at

finde overskud til også at gå ind i bestyrelsesarbejdet”. Sådan lød ét af svarene på

hvorfor det er så svært at rekruttere nye

tillidsfolk, da RYK holdt sin årlige generalforsamling i Århus. Langhøj Auto havde

lagt hus til et flot arrangement på deres

firmaadresse i Viby, hvor et halvt hundrede RYK medlemmer var mødt op.

 

Frank Langhøj bød velkommen til de mange fremmødte og benyttede lejligheden til at fortælle lidt om

firmaets udvikling gennem

30 år fra et lille baggårdsfirma i Århus til de store og

velindrettede lokaler, hvor

firmaet nu har til huse. 

Beretning og debat

Mikkel Bundgaard fremlagde

beretningen og kunne tilføje,

at RYKs nye hjemmeside

stort set fungerer. Det havde han ikke turdet tro på, da

beretningen blev skrevet.

Udover den skriftlige beretning kunne formanden også

fortælle, at RYK har skrevet

et åbent brev til regionerne,

hvor der gøres opmærksom

på vigtigheden af, at det

sundhedspersonale, vi er så

afhængige af, bliver aflønnet,

så de matcher andre faggrupper.

Efter den mundtlige beretning var debatten livlig omkring flere punkter. Bl.a. blev

bestyrelsen spurgt om baggrunden for, at man anbefaler et nyt spinalcenter ved

Skejby frem for en udvidelse

af Viborg.

Formanden svarede, at den

nuværende lokalplan ikke gør

det muligt at udbygge til en

acceptabel kapacitet på Viborg, hvor der mangler ca.

25 pladser for at dække behovet for nytilskadekomne og

kontroller. Der er i øjeblikket

omkring otte måneders ventetid på kontrol på Viborg.

Desuden vil muligheden for

at være tæt ved de specialer, vi har brug for, blive

bedre på Skejby.

RYK blev opfordret til at arNavn: bejde for, at den sociale di mension under indlæggelse

og genoptræning prioriteres

højere. Bestyrelsen er klar

over at, det sociale er nedprioriteret på begge behandlingssteder og arbejder på

evt. at få ansat rygmarvsskadede som mentorer/rollemodeller på de to genoptræningssteder.

Bestyrelsesvalg

Efter godkendelse af beretning og regnskab var der

valg til bestyrelsen, idet der

ikke var kommet forslag til

generalforsamlingsbeslutning.

Jacob Glahn har af personlige grunde besluttet at trække sig, og desuden genopstillede Michael F. Hansen ikke

til suppleantposten. Jane

Horsewell og Jens Bo Sørensen blev begge genvalgt, og

Anders Bigum blev valgt til

bestyrelsen for et år. Helle

Skarregaard og Keld Jensen

blev valgt til suppleantposterne.

Fremtidigt arbejde

Debatten under fremtidigt

arbejde kom i høj grad til at

handle om muligheder og begrænsninger i støtte til nytilskadekomne. Strukturen på

behandlingsstederne betyder, at der kun er sporadisk

kontakt mellem nye og gamle

patienter.

På Viborg forsøger man det

afhjulpet med, at gamle patienter indkaldes for at møde

de nye, men den samme

kontakt som før, hvor nye

automatisk mødte kontrolpatienter, findes ikke.

Patienter, der udskrives med

hjælpeordning, er et andet

problem, bestyrelsen fremover vil øge indsatsen overfor.

Alt for mange får en dårlig

eller mangelfuld rådgivning

fra deres kommune, og det

har ofte den konsekvens, at

de sidder med problemer og

løsninger, så hjælperordningen ikke fungerer optimalt.

Fremover vil RYKs Sociale

Rådgivning primært tage sig

af problemer omkring hjælperordninger, mens andre

rådgivningsopgaver bliver

henvist til DHFs Rådgivningsteam.

Svært at rekruttere

Et tilbageværende problem

er at få flere aktive medlemmer. Det er svært at rekruttere unge til bestyrelses- og

tillidsmandsarbejde. Jane

Horsewell har fra sit arbejde

i ESCIF erfaring for, at det er

et generelt problem i hele

Europa. Som ung og nyskadet skal livet lægges helt om,

uddannelsen bliver måske

pludselig en helt anden, og

mange kræfter skal bruges

på at få foden indenfor på

arbejdsmarkedet. Derfor

bliver vi nødt til at acceptere

de konditioner, vi arbejder

med, at først når tilværelsen

er i nogenlunde faste rammer, bliver der overskud til

foreningsarbejdet.

Nye publikationer

Der er taget initiativ til en ny

bilguide. Arbejdet går i gang,

når de nye regler om handicapbiler er vedtaget.

Derudover arbejdes der på

nye publikationer for på-

rørende. Dels en akutfolder,

dels en mere omfangsrig

pårørendeguide.

Høj underholdningsværdi

Den efterfølgende underholdning stod Wikke & Rasmussen for med et tilbageblik

over de 25 år, de har spillet

og produceret TV, radio og

spillefilm. Underholdningsværdien var høj, da der blev

vist klip fra deres store produktion, bl.a. Sonny Souffle

chok show og Flyvende

farmor.

Langhøj Auto var vært ved

en overdådig buffet, og herefter blev karaoke baren

åbnet.