Generalforsamling 2019

Lørdag den 25. maj 2019 i Espergærde, Nordsjælland

Coloplast er vært for dagen, og foruden generalforsamling byder dagen på et spændende program med bl.a. oplæg af professor Peter Christensen fra Aarhus Universitetshospital, der fortæller om TAI til effektiv tarmtømning med nyeste viden om effekt og behov. Fra firmaet FUTU giver Lotte Nystrup Lund en opsamling på RYKs afholdte workshop Fællesskab & Bolig, med særlig fokus på seniorer med rygmarvsskade.

Program:

Kl. 12.00– 12.30                 Ankomst og let frokost. Mulighed for at besøge Coloplast`s stand.

Kl. 12.30 – 12.45                Velkomst ved RYK og Coloplast

Kl. 12.45 – 13.45                TAI som redskab til effektiv tømning af tarm v/ professor Peter Christensen

Kl. 13.45 – 14.30                Fællesskab & boformer v/Lotte Nystrup Lund, FUTU

Kl. 14.30 - 14.45                 Pause

Kl. 14.45 – 16.15                Politisk debat med en række folketingspolitikere

  • Martin Lidegaard, B
  • David Trads, A
  • Dorte Nørbo, F
  • Mai Villadsen, Ø
  • Morten Messerschmidt, O
  • Theresa Scavenius, Å
  • Mette Abildgaard, C
  • Hans Andersen, V

Kl. 16.15 – 16.30                Pause med kaffe og kage ved bordene

Kl 16.30 – 18.15                 Generalforsamling

Kl. 18.15 – 18.30                Pause med mulighed for at besøge Coloplast´s stand

Kl. 18.30 – 20.00                Middag og hyggeligt samvær

Kl. 20.00 – 22.00                Underholdning med Jan Jonasen med bandet Midnight Hour

Foreløbig dagsorden er offentlig gjort i RYK! Nr. 1.2019. Jvf. RYKs vedtægter udsendes endelig dagsorden, skriftlig beretning, revideret regnskab og indkomne forslag ikke med post, men offentliggøres på ryk.dk senest den 10. maj. Materialet kan dog tilsendes ved at kontakte RYK: Johnny Jahn, tlf. 6054 6406

Praktisk info:

Sted: Coloplast A/S Mørdrup, Aa. Louis-Hansens Allé 15, 3060 Mørdrup

Kørselsgodtgørelse: Der ydes 1 kr./km. + halv brobiss/færgebillet. Er man to medlemmer i bilen, gives der 2 kr./km. Reglerne kan ses på ryk.dk/kørselsgodtgørelse.

Tilmelding: På ryk.dk eller kupon. Tilmelding er nødvendig af hensyn til beværtning.

Tilmeldingsfrist: Fredag den 17. maj 2019. Af praktiske årsager er det vigtigt, at denne frist repspekteres.

Afbud: Du bedes melde afbud hurtigst muligt til Johnny Jahn, tlf. 6054 6406 eller mail: johnny@ryk.dk. Vi opfordrer alle til at huske dette af hensyn til vores vært.

Vi håber at se dig til en både faglig, hyggelig og festlig dag. Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig.

På bestyrelsens vegne

Helle Schmidt

Formand