Generalforsamling 2018

Invitation til generalforsamling i RYK

Lørdag den 2. juni 2018 inviterer RYK til ordinær generalforsamling hos Handicare i Herning, så sæt allerede nu kryds i kalenderen og tilmeld dig denne fantastiske mulighed for en berigende dag i selskab med andre medlemmer af RYK.

Dagen indledes med oplæg om regeringens igangværende forsøg med medicinsk cannabis.
- RYK har inviteret folketingsmedlem Liselott Blixt (DF), og i skrivende stund afventer vi bekræftelse fra andre relevante aktører, herunder også rygmarvsskadede med egne erfaringer, der vil komme og bidrage med viden.
Det er vores håb, at forsamlingen vil være med til at sætte kolorit på debatten, så vi alle kan blive klogere.

Vores værter i Handicare vil i løbet af dagen informere om og præsentere deres produkter, ligesom de vil beværte os.

Til generalforsamlingen kan du være med til at 

  • vælge de bestyrelsesmedlemmer, som du synes, skal tegne foreningen – eller selv stille op til valget
  • bidrage med ideer/forslag og give din mening til kende om arbejdet i RYK’s bestyrelse og de aktiviteter, som bliver arrangeret.
  • møde andre rygmarvsskadede til en snak om løst og fast
  • skabe en hyggelig og festlig dag i godt selskab

Foreløbig dagsorden

(endelig dagsorden på ryk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen)

1.Valg af dirigent

2.Valg af stemmetællere

3.Beretning  (findes på ryk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen)

4.Forelæggelse af revideret regnskab (findes på ryk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen)

5.Indkomne forslag (findes på ryk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen)

6.Valg af formand – på valg er: Helle Schmidt (genopstiller)

7.Valg af to bestyrelsesmedlemmer – på valg er: Kenneth Ørbæk (genopstiller), Sus Danielsen (genopstiller)

8.Valg af 2 suppleanter – på valg er: Cathrine Guldberg og Dorthe Lumbye

9.Valg af to revisorer og en suppleant for disse

10. Fremtidigt arbejde

11. eventuelt

Vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer til en både faglig og hyggelig dag.

På bestyrelsens vegne

Helle Schmidt, Formand

Program for dagen:

Kl. 1130 – 1230:              Ankomst, let frokost                                                 

Kl. 1230 – 1245:              Velkomst ved RYK og Handicare

Kl. 1245 – 1445:              Oplæg og debat om forsøg med medicinsk cannabis

Kl. 1445 – 1500:              pause

Kl. 1500 – 1615:              Generalforsamling

Kl. 1615 – 1645:              Pause med kaffe og kage

Kl. 1645 – 1800:              Generalforsamlingen fortsat

Kl. 1800– 1830:               Pause

Kl. 1830 – 2300:              Middag//hyggeligt samvær  

Kl. 2000 - 2230:               Musik: Thomas Borghus med reggaeband Jam I Can

Praktiske oplysninger:

Sted: Handicare Auto Herning, Baggeskærvej 48, 7400 Herning, tlf.  97 12 96 22

Pris: Arrangementet er gratis

Kørselsgodtgørelse: Der ydes 1 kr. pr. km. plus en halv brobizz/færgebillet. Er man to medlemmer i bilen, gives det dobbelte. Reglerne kan ses på ryk.dk/kørselsgodtgørelse.

Deltagerliste: Der udsendes en deltagerliste, så der er mulighed for at arrangere samkørsel, hvilket RYK naturligvis opfordrer til – ønsker du ikke at stå på listen, bedes du meddele dette ved tilmeldingen.

Tilmelding: På ryk.dk eller til Keld Jensen på tlf. 22180627

Tilmeldingsfrist: tirsdag den 22. maj 2018.  Af praktiske årsager er det vigtigt, at denne frist respekteres. Bemærk at der ikke bliver indkaldelse pr post i år jf. vedtægtsændringen sidste år.

Evt. afbud: Bliver du forhindret i at deltage, bedes du melde afbud snarest muligt til Keld Jensen på tlf. 22180627 eller mail keld@ryk.dk Vi opfordrer alle til at huske dette af hensyn til vores vært.

Brug din stemme – giv din mening tilkende

Som medlem af RYK er den årlige generalforsamling din mulighed for at få indflydelse på, hvad der skal ske i foreningen, hvilke områder der skal fokuseres på, arrangementer m.v. Generalforsamlingen er også din mulighed for at mødes med bestyrelsen og andre medlemmer, at udveksle synspunkter og debattere, så vi i fællesskab får taget de rigtige beslutninger for RYK.

Hvis man ikke kan deltage på dagen, er der mulighed for at afgive sin stemme med en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan højst repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt.

Vil du være med i RYKs bestyrelse?

RYK har brug for en bestyrelse med engagerede medlemmer, som både har tid, lyst og evner til at varetage de opgaver, som arbejdet i foreningen kræver. Bestyrelsen opfordrer alle, der kunne have interesse i at give en hånd med til bestyrelsesarbejde, til at møde op på generalforsamlingen og stille op til de ledige poster. Har du ikke mulighed for at være til stede, kan du stille op pr. fuldmagt.

Du har mulighed for at stille op, hvis du er medlem af RYK. Du behøver ikke at have en rygmarvsskade, medmindre du stiller op til formandsposten. Du kan på RYK’s hjemmeside ryk.dk læse mere om, hvad arbejdet som bestyrelsesmedlem indeholder. Du er også velkommen til at kontakte nuværende bestyrelsesmedlemmer for yderligere oplysninger. Bestyrelsen håber, at se rigtig mange kandidater.