Generalforsamling 2017

Invitation til generalforsamling i RYK

Beretning, regnskab, indkomne forslag og debatoplæg findes nederst lige før tilmeldingen.

Lørdag den 10. juni 2017 inviterer RYK til ordinær generalforsamling hos Coloplast, der lægger hus til.

Vi indleder dagen med en debat om den foreslåede antidiskriminationslov og har inviteret en række Folketingspolitikere til debatten.

Vores vært,  Coloplast vil i løbet af dagen informere om og prænsentere deres produkter.

Til generalforsamlingen kan du være med til at

  • vælge de bestyrelsesmedlemmer, som du synes, skal tegne foreningen – eller selv stille op til valget
  • bidrage med ideer/forslag  og give din mening til kende om arbejdet i RYK’s bestyrelse og de aktiviteter, som bliver arrangeret.
  • møde andre rygmarvsskadede til en snak om løst og fast
  • skabe en hyggelig og festlig dag i godt selskab

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab
  5. Indkomne forslag

a. bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring der gør det muligt alene at offentliggøre den endelige indkaldelse til generalforsamlingen på foreningens hjemmeside (se vedlagte).

       6. Valg af næstformand – på valg er: Mikkel Bundgaard (genopstiller ikke
       7. Valg af kasserer – på valg er: Christian Sørensen (genopstiller)
       8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – på valg er: Lars Sørensen (genopstiller), Camilla Bach-Didriksen (udgået, genopstiller ikke)
       9. Valg af 2 suppleanter – på valg er: Helle Skarregaard (genopstiller ikke), Leck Lo-Eriksen.
      10.Valg af to revisorer og en suppleant for disse
      11. Fremtidigt arbejde
      12. Eventuelt

Vi håber, at se rigtig mange af vores medlemmer til en både faglig og hyggelig dag.

På bestyrelsens vegne

Helle Schmidt, Formand

Program for dagen:

Kl. 1200 – 1245:                      Ankomst, let frokost + Coloplast stand

Kl. 1245 – 1300:                      Velkomst  præsentation Coloplast

Kl. 1300 – 1500:                      Oplæg og debat om antidiskriminiationslov

Kl. 1500 – 1515:                      Pause

Kl. 1515 – 1630:                      Generalforsamling

Kl. 1630 – 1700:                      Pause med kaffe og kage

Kl. 1700 – 1815:                      Generalforsamlingen fortsat

Kl. 1815 – 1845:                      Pause

Kl. 1845 – 2330:                      Middag//hyggeligt samvær  

Kl. 20.30 - 2230:                      Musik: Mads Westfall trio

Praktiske oplysninger:

Sted: Coloplast Mørdrup,  Aa.Louis-Hansens Alle 15, 3060 Espergærde. (Bemærk ikke Humlebæk, hvor det har været før).

Pris: Arrangementet er gratis

Kørselsgodtgørelse: Der ydes 1 kr. pr. km. plus en halv brobizz/færgebillet. Er man to medlemmer i bilen, gives det dobbelte. Reglerne kan ses på ryk.dk/koerselsgodtgoerelse.

Deltagerliste: Der udsendes en deltagerliste, så der er mulighed for at arrangere samkørsel, hvilket RYK naturligvis opfordrer til.

Tilmelding: På ryk.dk eller til Keld Jensen på tlf. 22180627

Tilmeldingsfrist: fredag den 2. juni 2017. Af praktiske årsager er det vigtigt, at denne frist respekteres.

Evt. afbud: Bliver du forhindret i at deltage, bedes du melde afbud snarest muligt til Keld Jensen på tlf. 22180627 eller mail keld@ryk.dk Vi opfordrer alle til at huske dette af hensyn til vores vært.

Brug din stemme – giv din mening tilkende

Som medlem af RYK er den årlige generalforsamling din mulighed for at få indflydelse på hvad der skal ske i foreningen, hvilke områder der skal fokuseres på, arrangementer m.v. Det er også på denne dag, at du kan gøre din stemme gældende, når RYK’s regnskab skal godkendes og medlemer af bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er også din mulighed for at mødes med bestyrelsen og andre medlemmer, at udveksle synspunkter og debattere, så vi i fællesskab får taget de rigtige beslutninger for RYK.

Hvis man ikke kan deltage på dagen, er der mulighed for at afgive sin stemme med en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan højst repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt.

Vil du være med i RYKs bestyrelse?

RYK har brug for en bestyrelse med engagerede medlemmer, som både har tid, lyst og evner til at varetage de opgaver, som arbejdet i foreningen kræver. Bestyrelsen opfordrer alle, der kunne have interesse i at give en hånd med til bestyrelsesarbejde, til at møde op på generalforsamlingen og stille op til de ledige poster. Har du ikke mulighed for at være til stede, kan du stille op pr. fuldmagt.

Du har mulighed for at stille op, hvis du er medlem af RYK. Du behøver ikke at have en rygmarvsskade, medmindre du stiller op til formandsposten. Du kan på RYK’s hjemmeside ryk.dk læse mere om, hvad arbejdet som bestyrelsesmedlem indeholder. Du er også velkommen til at kontakte nuværende bestyrelsesmedlemer for yderligere oplysninger. Bestyrelsen håber, at se rigtig mange kandidater.

Beretning

Indkomne forslag

Årsregnskab kan ses her.

Debat om antidiskriminationslov: