Generalforsamling 2016

Generalforsamling

Hallen var godt fyldt op hos Langhøj i Viby ved Aarhus, da RYK afholdt generalforsamling den 28. maj. Foruden generalforsamlingen bød dagen på spændende foredrag, musikalsk underholdning og et forrygende værtskab.

Tekst: Birgitte Bjørkman:

Der manglede ikke noget. De mere end 80, der mødte op hos Langhøj i Viby (heraf 58 stemmeberettigede), blev ved RYKs generalforsamling også budt på spændende foredrag, musikalsk indslag med “De Bedste” og flot forplejning.

Briefing om bilmarkedet

Brødrene Frank og Lars Langhøj indledte dagen med en briefing om bilmarkedet. Der er ventetid på visse diselbiler med automatgear på grund af EU’s lovgivning om reducering af bilernes forurening, den såkaldte Euro 6-norm. Nogle af de gængse “kassebiler” forventes først til levering i 2017.

Tænd ildsjælen

Tommy Krabbe, specialist udi ildsjæle, overtog herefter scenen, og i de næste to timer fortalte han om ildsjæle; om at tage aktivt ansvar, men også om at passe på hinanden.
- Vi har alle et potentiale til at blive ildsjæle, hvis vi har lyst til at give og besidder en entusiasme og et kald ... det der gør, at vi får lyst til at stå ud af sengen om morgenen.
For en forening som RYK er det vigtigt, at vi er frivillige nok til at løfte de mange opgaver, og Tommy inspirerede deltagerne:
- Vi har alle noget at give, som er vigtigt for andre.
Tommy Krabbe havde ingen flot powerpointpræsentation, kun en enkelt roll up, der forestillede en elefant med en rytter.
- Det er forholdet mellem fornuft/tanker og energi/følelser. Vi skal også huske at være rytteren, så elefanten ikke buldrer af sted drevet at følelsesmæssig energi. Vi skal også stoppe op.
Tommy Krabbe kom med råd til dem, der har svært ved at sige nej:
- Det er vigtigt at kunne sige nej, og det er vigtigt at prioritere genopladning. Ellers brænder ildsjælen ud.

(Slides fra dagen kan ses på ildsjæl.dk/slides).

Beretning

Efter valg af dirigent, som blev René Skau, og referent, som blev Signe Hauge, gav RYKs formand, Helle Schmidt, sin beretning for det forgangne år. Helle berettede om et spændende men også hårdt år.
- Vi har haft mange ambitioner, men vi er ikke nået i mål med alt. Men det er vigtigt for mig at påpege, at det er en kæmpe motivationsfaktor, når man bliver rost og bakket op. Tak til alle jer, der bakker op.
Helle takkede også alle sponsorer for deres støtte.
- Uden vores sponsorer, kan vi ikke gøre det, vi gør for vores medlemmer.
Helle tog også tråden op fra Tommy Krabbes foredrag og efterlyste flere frivillige i RYK.
- Hvis vi løfter i flok, bliver opgaverne mere overskuelige.
Herefter tog næstformand Mikkel Bundgaard over og berettede om bl.a. RYKs fokus på ventetider til rehabiliteringsophold og kontrol på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) (læs artikel på side 32) og om RYKs begrundede mistanke om, at der er rygmarvsskadede i Nordjylland, der ikke kommer til VCR. Mikkel berettede også om mentorprojektet på Klinik for Rygmarvsskader og VCR, som indtil nu har forløbet med succes.
Helle berettede om et succesfuldt weekendseminar på Musholm i efteråret, der havde fokus på senskader.
- Vi lavede i den forbindelse en online spørgeskemaundersøgelse, som 265 svarede på. Tak for det. (Læs resultatet af undersøgelsen på side 28).
RYKs deltagelse i Wings for Life World Run blev illustreret med en lille, flot film, som Red Bull har produceret, og desuden blev der berettet om Forsknings- og sundhedsdagen og Coloplasts Kvindedage, inden beretningen blev enstemmigt godkendt.

Regnskab

Regnskabet, der viste et overskud på blot 3.756 kr., blev gennemgået, inden forsamlingen enstemmigt kunne godkende det. Forinden havde Helle kort nævnt, at RYK har holdt møde med DHF’s ledelse, hvor RYK bl.a. har påpeget den skæve fordeling af rammebevillinger til de enkelte specialkredse.
- Vi er den specialkreds, der har flest medlemmer, men vi får kun, hvad der svarer til 28 % af medlemskontingentet, fordi rammebevillingen ikke er udmålt efter antal medlemmer.
DHF’s ledelse har lovet at se på en ny fordelingspolitik.

Valg

Da der ikke var indkomne forslag, var næste punkt herefter valg af formand. Helle Schmidt genopstillede og blev enstemmigt valg. Der skulle vælges to nye bestyrelsesmedlemmer for to år, da Astrid Bøgh og Sus Danielsen ikke genopstillede, samt et bestyrelsesmedlem for et år, da Kenneth Ørbæk var udtrådt af bestyrelsen. Følgende blev valgt for to år: Kjeld Jensen og Rune Støvring, og for et år blev Lars Sørensen valgt. Valgt til suppleanter blev Helle Skarregaard og Leck Lo-Eriksen.

Fremtidigt arbejde

Der er nok at tage fat på i RYK. Det vidnede listen over fremtidigt arbejde om. Sundhedspolitik er fortsat et vigtigt fokus i RYK. Der er et ønske om en film om RYK, om fortsættelse af mentorordningen, fortsat fokus på forskning, og ikke mindst står en ny hjemmeside på ønskelisten over fremtidige projekter. Af kommende arrangementer er der ønske om en temadag for RYKs aktive tillidsfolk, en pårørendedag, mandedage med Coloplast og et arrangement for gående rygmarvsskadede. Og så ønsker bestyrelsen at arrangere et weekendseminar som opfølgning på efterårets seminar om senskader. Allerede i støbeskeen er et caféarrangement med Wellspect Healthcare i efteråret samt fortsættelse af rækken af Kend dine rettigheder-arrangementer hvor Coloplast Danmark er vært. Og så står Uge 30 på Egmont Højskolen naturligvis for døren.

Helle takkede afslutningsvis dirigent, referent og de afgåede bestyrelsesmedlemmer, og ikke mindst Langhøj for at stille op som vært ved dagen.