Generalforsamling 2014

Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag den 24. maj 2014 inviterer RYK til generalforsamling. Coloplast lægger hus til dagen, som indledes med et informativt oplæg om produkter og rettigheder på kontinensområdet og afsluttes med god mad og underholdning.

Der skal på denne generalforsamling bl.a. vælges ny formand. Det er derfor vigtigt, at du møder op, så du kan være med til at afgøre, hvem der fremover skal stå i spidsen for RYK.

Det er også denne dag, du kan få medindflydelse på RYKs arbejde samt møde og udveksle erfaringer med ligestillede.

Program for dagen:

12.30 – 13.20:                       Ankomst og let frokost

13.20 – 13.30:                       Velkomst og præsentation af Coloplast

13.30 – 14.30:                       Oplæg om produkter, rettigheder og muligheder på kontinensområdet

14.30 – 14.45:                      Pause

14.45 – 16.00:                      Generalforsamling

16.00 – 16.30:                       Kaffepause

16.30 – 18.00:                       Generalforsamling, fortsat

18.00 – 18.30:                        Pause

18.30 – 23.30:                        Middag, underholdning og hyggeligt samvær

 

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer. På valg er formand Lotte Tobiasen samt Mai Novak og John M. Hinrup
  7. Valg af suppleanter. Mikkel Bundgaard og Claus Torp er på valg.
  8. Valg af to revisorer og en suppleant for disse
  9. Fremtidigt arbejde
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være RYKs sekretær Kenneth Ørbæk i hænde i skriftlig form senest fire uger før. Forslagene sendes til info@ryk.dk.

I starten af maj udsendes invitation til alle medlemmer, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Praktisk:

Arrangementet er gratis, og RYK giver tilskud til medlemmers transport. Tag gerne din ægtefælle/kæreste med og få en hyggelig og festlig dag i godt selskab. Coloplast ligger i Humlebæk lige ved motorvejen.

Ønsker du flere oplysninger om generalforsamlingen, er du velkommen til at kontakte formand Lotte Tobiasen, tlf. 86 29 40 70 eller e-mail lt@ryk.dk.

 

Coloplast er hovedsponsor for RYK. Læs mere om vores vært på coloplast.dk.