Gå-Johnny - forskning i rygmarvsskader

Gå-Johnny er en permanent arbejdsgruppe i RYK.

Formål:

I Danmark og rundt om i verden forskes der i rygmarvsskader. Der forskes på mange områder, fra at reducere skadens omfang i akutfasen, over reduktion af skadens følgevirkninger til decideret reparation af rygmarvsskaden.

Det er Gå-Johnnys formål at følge forskningen i Danmark og i udlandet, støtte dansk forskning og formidle viden om forskning til RYKs medlemmer.

Arbejdsopgaver:

Gå-Johnnys arbejdsopgaver er :

  • at orientere sig på forskningsområdet i medierne, på forskningsinstitutioner og hospitaler i Danmark og blandt medlemmer af RYK

  • at bakke op om og søge støtte til forskningsprojekter med stor nytteværdi for RYKs medlemmer

  • at formidle viden om forskning og forholde sig kritisk til uvidenskabelige og eksperimenterende behandling

  • at udarbejde relevant information på ryk.dk, i RYK! Magasin m.m.

  • at have mediekontakt og sørge for formidling til offentligheden

Forventet tidsforbrug:

Der afholdes ca. to møder årligt. Herudover foregår gruppens arbejde fortrinsvis pr. e-mail.

Krav til medlemmer af arbejdsgruppen:

Interesse i området og engagement.

Arbejdsmetoder:

Opdyrke og vedligeholde kontakter inden for forskningsområdet.

Rollefordeling:

RYKs til enhver tid siddende formand er gruppemedlem. Formålet er at holde tæt kontakt mellem bestyrelsen og Gå-Johnny gruppen. Formandsposten er p.t. delt mellem Viggo Rasmussen og Bente Ovesen. Formændene er ansvarlige for kommunikationen i gruppen, og for at arbejdet skrider frem.

Optagelse i gruppen:

Aktuelt søger gruppen ikke nye medlemmer, men har du interesse for gruppens arbejde eller konkrete arbejdsopgaver, er du velkommen til at kontakte formændene, da vi er åbne over for en evt. udvidelse af gruppen.

Nuværende medlemmer:

Viggo Rasmussen, Bente Ovesen, Mikkel Bundgaard, Anders J. Andersen, Niels Sehested, Thomas Borghus, Helge Halvas Jensen og Jens Helby.

Formænd:

Viggo Rasmussen
tlf.: 86 57 93 57, mobil: 40 18 93 57
mail: viggo@ryk.dk

Bente Ovesen
tlf.: 86 29 81 17, mobil: 23 27 36 83
mail: bente@ryk.dk

Tilbage til oversigten