Gå Johnny Kort nyt om forskning fra ind og udland

Ph.D. forsvar i Ålborg
Den 16. marts forsvarede ingeniør John Hansen sin
Ph.D-afhandling om behandling med elektrisk stimulation
af overaktiv blære hos rygmarvsskadede.
Helge Halvas Jensen og jeg havde, som repræsentanter
for Gå Johnny og RYK, en interessant eftermiddag
på Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI) på Ålborg
Universitet. Forsvaret foregik på engelsk i form af
en illustrativ Power Point fremlæggelse. Der var to
udenlandske opponenter, en amerikansk professor og
en italiensk doktor. Fra SMI fungerede professor Dario
Farina som formand og professor Ole K. Andersen som
moderato. Forsvaret varede 45 minutter, hvorefter der
var en kort pause inden opponenterne og publikum
kunne stille spørgsmål.
Efter forsvaret var der en lille reception for familie, kolleger
og venner. Ingen turde dog hælde vin i glasset
eller tage en chips før opponenterne efter ca. en halv
time kom med deres afgørelse: John havde bestået, fik
sin Ph.D og kan nu kalde sig forsker. Det blev markeret
med et par små taler og overrækkelsen af en sort
kappe med tilhørende hovedbeklædning med kvast, som
John straks iklædte sig.
RYK! bringer et interview om John Hansens forskningsresultater
i næste nummer.

Fest for Jens Zimmer Rasmussen
Stamcelleforsker og mangeårig inspirator for RYKs
forskningsaktiviteter, professor Jens Zimmer Rasmussen,
Syddansk Universitet, fejrede den 18. april sin 60
års fødselsdag. I den anledning arrangerede Institut for
Medicinsk Biologi et festsymposium med overskriften
“Neurodegeneration, Plasticity and Stem Cells”. Gamle
og nuværende kolleger var inviteret. Blandt oplægsholderne
var der både kendte, danske forskere og forskere
fra Schweiz, Portugal og Spanien. RYK var desværre
forhindret i at fejre dagen med fødselaren men sendte
en varm hilsen. Jens Zimmer Rasmussen siger efterfølgende:
”Dagen var først og fremmest en social begivenhed.
Videnskabeligt var det de store overdrivelsers dag,
men den spændte vidt og var meget underholdende”.
For knap 20 år siden spurgte vi på et internationalt
symposium arrangeret i samarbejde med Zimmer:
Kommer vi til at gå? I 1998 arrangerede vi et nyt symposium,
hvor vi krævede: Vi vil gå…! Siden har vi nedsat
Gå Johnny Gruppen og aktivt støttet op om yderligere
forskning i rygmarvsskader, hvor stamcelleforskningen
er et af de forskningsområder, vi følger nøje.
RYK ønsker endnu engang tillykke, og ser frem til yderligere
20 års samarbejde.

Bente Ovesen, medlem af Gå Johnny Gruppen