GÅ JOHNNY

Fremover vil Gå Johnny Gruppen redigere en
spalte i RYK med kort nyt fra ind- og udland,
og lidt nyt om os selv. Gå Johnny Gruppen er
en arbejdsgruppe i RYK som har til formål at
samle oplysninger ind om forskning i rygmarvsskader,
stimulere til mere forskning og
til at bringe oplysningerne videre til RYKs
medlemmer.

Ingeniør John Hansen, Center for Sanse-Motorisk-
Interaktion (SMI), Aalborg Universitet, forsvarer den
16. marts 2007 sin PhD-afhandling i behandling med
elektrisk stimulation af overaktiv blære hos rygmarvsskadede.
Det foregår kl. 13.00 i lokale D2-106. Der er
tale om et åbent arrangement. Blærepacemakerprojektet
er støttet via RYK med 900.000 kr. fra Fabrikant
Mads Clausens Fond og Sahva Fonden. Desuden har en
del RYK-medlemmer deltaget i John Hansens forsøg.
Projektet har været omtalt i RYK nr. 2, 2005. Vi vil i
næste nummer af RYK bringe en artikel med resultaterne
af John Hansens forskning.

Professor Thomas Sinkjær, ligeledes Center for Sanse-
Motorisk-Interaktion (SMI), Aalborg Universitet er pr. 1.
januar 2007 tiltrådt som ny direktør for Danmarks
Grundforskningsfond. Thomas Sinkjær har siden 1993
været leder af SMI og varetaget ledelsen af en lang
række danske og internationale forskningsprojekter.
Han er kendt i RYK-kredse for forskning i Funktionel
Elektrisk Stimulation (FES). Lektor Johannes (Hans)
Struijk er ansat som forskningsleder i Thomas Sinkjærs
sted. Hans Struijk har været tilknyttet SMI siden 1994.

Og så til vores egen verden:
Gå Johnny Gruppen har fået ny formand. Siden gruppens
start i 1998 har Viggo Rasmussen været formand
for gruppen. Fremover varetages denne post af
Jens Helby. Jens Helby er forholdsvis ny i Gå Johnny,
han er lægestuderende og var bl.a. medarrangør af
blæreseminaret, som RYK afholdt i Fredericia i september
2005.
En stor tak til Viggo for hans indsats som ankermand
for gruppen gennem ni år, og et stort velkommen til
Jens.

Bente Ovesen, medlem af Gå Johnny Gruppen