Fysioterapeut Lisa Harvey

Terapeutisk arbejde: toneangivende australier

Lisa Harvey er en australsk fysioterapeut, ph.d. og lektor, der med sin analytiske tilgang har sat standarder for det terapeutiske arbejde med personer med rygmarvsskade.

Tekst: Dorte Dahl Hoffmann

Med en baggrund som fysioterapeut har australske Lisa Harvey arbejdet inden for rygmarvsskadespecialet i mere end 20 år. Hun har opnået stor international anerkendelse som underviser, foredragsholder og forsker, tilknyttet University of Sydney i Australien.

Forskning

Lisa Harvey er først og fremmest optaget af at undersøge, om og hvordan ​​fysioterapeutiske metoder virker, og hvilken evidens, der ligger bag de forskellige terapeutiske indsatser. For eksempel har Lisa Harvey undersøgt effekten af passiv bevægelse og udspænding af muskulaturen hos personer med rygmarvsskade, og hun har fundet, at de passive øvelser ikke medfører nogen betydelig forskel på hverken ledbevægelighed, smerter eller spasticitet. Dette resultat (og andre lignende) har været medvirkende til, at vi nu som fysioterapeuter ikke længere uden videre bruger kostbar tid på at bevæge patienters arme og ben passivt igennem og udspænde dagligt. I stedet vælger vi at arbejde mere aktivt på at træne aktiviteter og funktioner, der betyder noget for patienten og dennes mulighed for at klare sig i hverdagen. Helt i tråd med Lisa Harveys tankegang er vi nu også blevet mere bevidste om at vælge netop de aktiviteter, der giver mest mening for den enkelte patient med rygmarvsskade.

Vidensdeling

Både i undervisning og i artikler understreger Lisa Harvey ofte, hvor vigtigt det er, at fysio- og ergoterapeuter engagerer sig aktivt i forskning for at øge kvaliteten af den træning og behandling, patienterne tilbydes. Desuden er hun ivrig fortaler for, at fagligt dygtige terapeuters viden og kunnen skal deles, således at faget udvikles og flest muligt kan få gavn af det.

Træning for livskvalitet

I bogen “Management of Spinal Cord Injuries - A Guide for Physiotherapists”, som udkom i 2008, beskriver Lisa Harvey, at det overordnede formål med fysioterapi til patienter med rygmarvsskade er at forbedre den helbredsrelaterede livskvalitet. Dette opnås ved at forbedre patientens mulighed for at kunne deltage i dagligdagens aktiviteter. Her bliver det tydeligt, hvor vigtigt det er for terapeuter, at de kan sætte realistiske mål sammen med patienten og dennes tværfaglige team. Målene skal give mening for patienten; de skal udspringe af den dagligdag, som patienten skal fungere i, både under og efter indlæggelsen.
Bogen er meget udførlig og giver anvisninger til hvordan et rehabiliteringsforløb kan planlægges og gennemføres, og den indeholder konkrete forslag til vigtige undersøgelser og til træning med forskellige sværhedsgrader.

Træningsøvelser på web

Lisa Harvey er initiativtager til en hjemmeside med en øvelsesbank, hvor man kan hente inspiration til øvelser og træning. Siden hedder physiotherapyexercises.com, og den indeholder mange hundrede forslag, som er oversat til flere sprog, bl.a. engelsk og norsk. Den findes desuden som en app til mobiltelefon.
Siden er absolut et besøg værd for terapeuter, der arbejder med personer med rygmarvsskade eller andre med neurologiske problemstillinger, lige som den kan anbefales til personer med rygmarvsskade, der selv mangler idéer til træning. Der kan vælges øvelser med udførlige beskrivelser og billeder eller film, og der kan udskrives individuelle træningsprogrammer. Det er gratis at bruge siden.

Læringsprogram

Desuden er Lisa Harvey en vigtig part i det internationale arbejde med elearnsci.org, som indeholder undervisningsmateriale til fagpersoner over hele verden. Det har været en temmelig stor udfordring at udvikle e-learn-programmet, idet forholdene for personer med rygmarvsskade og dermed også kravene til træning og rehabilitering er vidt forskellige i de forskellige dele af verden. E-learn-programmet er logisk opdelt i moduler og er gratis, ligesom øvelsesbanken. Det kan anbefales at besøge den elektroniske læringsportal, som mest er tiltænkt fagfolk uden lang erfaring på området, men hvor alle kan uden tvivl finde inspiration i. Lisa Harvey opfordrer desuden alle fagpersoner til at deltage i arbejdet med at forbedre og udvikle indholdet i de forskellige moduler og emner på siden. Det skal altså ikke ses som et færdigudviklet program, men derimod et læringsværktøj under stadig udvikling.

Analytisk tilgang i det kliniske arbejde

Lisa Harvey arbejder ikke længere selv som fysioterapeut med egne patienter, men hun underviser i det kliniske arbejde rundt omkring i verden og inspirerer hermed andre terapeuter til at arbejde på et højt fagligt niveau. Som fysio- og ergoterapeut er det vigtigt at kunne analysere en funktion grundigt (f.eks. at flytte sig fra kørestol til seng, at kravle, gå, børste tænder eller at tage tøj på), og Lisa Harveys råd er, at vi deler op i små detaljerede delfunktioner og træner hver enkelt del igen og igen, for derefter at sætte det hele sammen igen til den hele funktion. Vi skal forstå, hvad det helt nøjagtigt er, der skal trænes, for at patienten sættes i stand til at kunne udføre den ønskede funktion. Dette stiller store krav til terapeutens anatomiske og fysiologiske viden og til forståelse for bevægelsers sammensætning, samt til den særlige forståelse for rygmarvsskaders omfattende konsekvenser, som terapeuter inden for specialet nødvendigvis må have.

Dorte Dahl Hoffmann er udviklingsterapeut på Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

I forbindelse med den officielle åbning af det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg i september 2014 blev der afholdt en heldags workshop med Lisa Harvey som foredragsholder. Ca. 50 fysio- og ergoterapeuter, der arbejder med rehabilitering og træning af personer med rygmarvsskade i Danmark, deltog i workshoppen. Ud over de faglige oplæg fra Lisa Harvey gav workshoppen terapeuterne en sjælden mulighed for at udveksle erfaringer og diskutere faglige problemstillinger på tværs af landet.