Fys - konference

For første gang i Danmark blev der i november
sidste år afholdt en temadag for fysioterapeuter,
som arbejder med rygmarvsskadede.

Fysioterapeuter fra Paraplegifunktionen
i Viborg, Klinik
for Rygmarvsskader i
Hornbæk og PTU deltog i
landets første fys-konference
sammen med fysioterapeuter
fra Neurokirurgisk
afd. på Århus Kommunehospital
og Rigshospitalet.
Behandling af rygmarvsskadede
patienter udgør
kun et lille hjørne af fysioterapi
til neurologiske patienter,
hvorfor det er svært at
opdatere viden på området.
Temadagen er start
på en formaliseret og
struktureret vidensdeling
blandt fysioterapeuter, der
arbejder med rygmarvsskadede
og skal understøtte
en høj kvalitet i det fysioterapeutiske
behandlingstilbud.
En del rygmarvsskadede
modtager vedligeholdende
træning på PTU.
- Vi savnede at dele inspiration
og udveksle erfaringer
med andre fysioterapeuter
i behandlingen af rygmarvsskadede
patienter,
fortæller afdelingsfysioterapeut
Britta Quistgaard fra
PTU i Rødovre.
Blandt temadagens workshops
var: Trykmåling/siddestilling/
sår, neurogene
smerter, skulderundersøgelse
og behandling/senskadeproblematik,
vægtaflastet
gangbåndstræning
samt holdaktiviteter.
Bag initiativet til temadagen,
som fandt sted på
PTU i Rødovre, stod PTU
og Klinik for Rygmarvsskader
i Hornbæk. Dagen blev
en succes, og der er allerede
samlet penge til afholdelse
af en ny temadag.

BB