Ftalater: Ministerbrev

Vejledning om reduktion af ftalater

I begyndelsen af maj modtog landets regioner og kommuner et brev fra minister for Sundhed og forebyggelse, Astrid Krag. Brevet er en klar opfordring til, at man ude i kommuner og på sygehuse tager konkrete initiativer til at reducere anvendelse af medicinsk udstyr, der indeholder skadelige ftalater.

Opfordringen kommer på baggrund af den seneste tids debat om anvendelse af skadelige ftalater i medicinsk udstyr, herunder kateter. Det er RYK, der i særdeleshed gennem sin spørgeundersøgelse, artikler i RYK! og ikke mindst fremmøde hos minister Astrid Krag, der har bidraget til ministerens initiativ, hvoraf også følger en ny vejledning: ”Vejledning til regioner og kommuner om reduktion af ftalater ved indkøb af medicinsk udstyr”.
Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppen nedsat af ministeren og med repræsentanter for forskellige relevante aktører. Formålet med vejledningen er at rette fokus på reducering af anvendelse af medicinsk udstyr samt sikre at indkøb af medicinsk udstyr kan ske på et oplyst grundlag i det danske sundhedsvæsen.

Medicinsk udstyr er omfattet af EU-traktatens regler om varernes frie bevægelighed
og EU’s udstyrslovgivning. Det betyder, at der ikke kan indføres et nationalt forbud mod bestemte typer af ftalater i medicinsk udstyr. Derfor kan ministeren alene opfordre regioner, kommuner og privathospitaler at lade sig inspirere af vejledningen i forbindelse med fremtidige indkøb af medicinsk udstyr.

Det er endvidere ministerens ønske, at man gennem ændret adfærd i indkøbsmønstret forhåbentlig vil kunne påvirke producenter/fabrikanter af medicinsk udstyr til at udvikle medicinsk udstyr uden indhold af skadelige ftalater.

Samtlige regioner, kommuner og privathospitaler har modtaget vejledningen sammen med ministerens brev. Vejledningen finder man på ryk.dk samt på medicinskudstyr.dk

BB