Fritid: Vadehavet

Tekst: Birgitte Bjørkman

Vadehavet er en fantastisk

naturoplevelse, og det er nu

muligt at komme ud på en to

kilometer lang vandring over

vadehavets tørlagte havbund.

Ved bestilling af tur med na-

turvejleder kan man gratis

låne et terrængående køretøj.

Solen er endnu synlig på himlen, da

vi mødes med naturvejleder Kirsten

Stidsholt på stranden ved Sønder Ho

på Fanø. I en trailer spændt for landroveren

står én af de to CadWeazle - eller ballon-

vogne, som de lokale kalder dem – som jeg

og Viggo Rasmussen har bestilt. Den anden

CadWeazle står allerede på stranden, klar til

Vadehavet.

Nemt og lydløst køretøj

CadWeazle er et tyskproduceret eldrevet,

terrængående køretøj med store ballonhjul.

Det er særligt konstrueret til at kunne køre

i Vadehavet over sand og gennem saltvand.

Og så er det lydløst. Med en lille håndsræk-

ning forflytter vi os til sædet på køretøjet.

Fodpladen kan justeres og ellers er det bare

at få spændt sig forsvarligt fast, hvilket vores

personlige guide har helt styr på. Først får

vi dog en lille instruktion i styringen af

CadWeazle. Styringen sker via et joystick

på det ene armlæn, og efter lidt øvelse føler

vi os klar til at indtage Vadehavet i max

hastighed, hvilket svarer til rask trav for

vores gående selskab.

Morgensol eller skumringstid

Det er en kold men klar eftermiddag i

november. Alternativet var i øvrigt kl.

6.30 den efterfølgende dag – her er det

naturens kræfter, der sætter dagsordenen

for vadehavsvandringer, der selvsagt kun

er mulige ved lavvande. Så enten kunne

vi vælge at indtage Vadehavet inden mor-

gensolen var på himlen eller i skumringen

med den nedadgående sol som kulisse. Jeg

er ikke morgenmenneske, så sidstnævnte

tiltalte mig, da vi skulle lave aftalen med

naturvejlederen.

Vadehavets historie og dyreliv

Fra strandbredden sætter vi kurs mod

horisonten. En tur på en times tid, hvor

vi stopper undervejs for at se og høre om Vadehavets historie og dyreliv. Vores

personlige guide er en mester i at fortælle

om de mange naturfænomener, Vadehavet

rummer, og der bliver tegnet i sandet og

fortalt.

Vadehavet er et lavvandet og meget foran-

derligt område; præget af tidevandet, som

to gange i døgnet oversvømmer sandban-

ker og mudderflader. Der sker hele tiden

en flytning af sand og mudder, og derfor

forandrer landskabet sig hele tiden. Vi

kigger på sandormenes ekskrementhobe,

knivmuslingen med dens meget karakteri-

stiske aflange skal hjertemuslinger, østers

og blåmuslinger. Alt hvad vi finder på vores vej bliver taget op og undersøgt. Og til hver

plante eller dyr knytter vores naturvejleder

en lille historie.

Vadehavet har også et rigt fugleliv og bruges

som spisekammer af 10-12 millioner træk-

fugle, der lægger deres vej forbi til og fra

deres yngleområder i Nordskandinavien,

Sibirien og Grønland. Men Vadehavet er

også hjemsted for strandskade, stor præste-

krave, ryle, sandløber og sølvmåge.

Havets guld

Havet skyller mange spændende ting op, og

mellem tang og skaller kan man også finde

havets guld, ravet. Når der har været storm,

bliver de næsten 50 millioner år gamle

harpiksfossiler, der har ligget på havbun-

den, skyllet op på stranden. Finder man en

gulbrun klump, er der stor sandsynlighed

for at det er rav. Bider man i det, er man

ikke i tvivl. Det føles nemlig meget anderle-

des end at bide i en sten.

Spættede sæler

Turens højdepunkt er mødet med de spæt-

tede sæler. De store sælflokke, der hviler de

sig på de yderste, tørlagte sandbanker, er et

fantastisk syn. Her kommer man dem på

helt tæt hold i deres naturlige omgivelser.

Særligt ved lavvande er de mest synlige, og

det sene forår er et godt tidspunkt, hvor

sælerne indfinder sig for at føde deres unger

over sommeren. Blandt de mange spættede

sæler opdager vi også en gråsæl, der har

lagt sig på en sandbanke. Den er større og

dens artsfæller er i stor fremgang her ved

Vadehavet omkring Fanø.

I sit rette element

Solen forsvinder ned bag horisonten, og

selvom vinden er tiltagende blevet koldere,

så kan man ikke andet end frydes over det

flotte lys over Vadehavet, der på forunder-

lig vis sættes i scene af den røde himmel.

Smukkere bliver det ikke.

Vi vender næsen hjemad mod stranden og

vores ventende kørestole, der aldrig havde

klaret turen over Vadehavet. CadWeazle

er til gengæld i sit rette element og jeg

glæder mig over, at jeg og andre kørestols-

brugere nu har fået mulighed for at opleve

Vadehavet.

I øvrigt blev CadWeazle også vores gående

selskabs redning, der til vores guides for-

undring mødte op i travesko og ikke gum-

mistøvler, som er det eneste rigtige fodtøj

på Vadehavet. Når vandet stod højere end

traveskoene kunne klare, kunne man stille

sig på fodbøjlen monteret bag på køretøjet

og nå tørskoet hjem.

Det har været en storslået tur på ”Vaderne”, og vi tager afsked med vores guide. Hendes

job er dog endnu ikke slut. Først skal begge

CadWeazle køres tilbage på traileren og

derefter spules rene for saltvandet.

- Hermed en opfordring til læserne om

vadehavsvandring med CadWeazle.