Fritid: Svæveflyvning

Introduktionskursus til svæveflyvning

Luftens helte

Lige som sidste år er der svæveflyvning på programmet, når RYK og Egmont Højskolen afholder sommerkursus i uge 30. Vi bringer her en artikel af underviser Jesper B. Hansen, der fra svæveflyvepladsen i Aarhus sendte sidste års deltagere op til en fantastisk oplevelse under en helt skyfri julihimmel.

Tekst: Jesper B. Hansen

Den danske sommer viste sig mildt sagt lunefuld sidste år. Men som bestilt skiftede vejret til sol og sommer, da kalenderen skrev uge 30 og RYK afholdt sommerkursus på Egmont Højskolen.

Mere end blot turflyvning

Det var en henvendelse fra Leck Lo-Eriksen, der fik mig med på svæveflyets bagsæde. Det gav mulighed for, at kurset ikke bare blev turflyvning, men også indeholdt rigtig skoling af kursisterne. Den var jeg med på. Aarhus Svæveflyveklub (Aasvk) indvilligede i at stille deres håndstyrede ASK 21 samt klubhus og øvrige faciliteter til rådighed for kurset. Klubben samlede også et hjælperhold til at få flyvedagene til at fungere. Alle kursister blev indmeldt som prøvemedlemmer i Aasvk, og så var vi klar til at flyve.

Teori og flyvning

Kurset bød på to hele flyvedage, vekslende med teori de øvrige dage, herunder en grundig introduktion til færdsel på flyvepladsen og grundlæggende flyvelære. Kursisterne fik også prøvet flyvning på Condor-simulatorer.
På begge flyvedage var vejret skønt, og alle kursister havde lært rigtigt meget af den teoretiske indføring og fløj særdeles flot. Kurset sluttede med meteorologiundervisning, og der vil helt sikkert være nogle kursister, som fremover vil nikke, når de ser en Cumulus på himlen.

En stor oplevelse

Det var både en flyvemæssig og personlig stor oplevelse at få mulighed for at introducere og undervise en gruppe af mennesker, som vi normalt, desværre, ikke ser i landets svæveflyveklubber. Til trods for at muligheden eksisterer. Og stor tak til Aarhus Svæveflyveklub for gæstfrihed og engagement.

Jeg glæder mig til at tage endnu en tørn i bagsædet i uge 30 i år.

Initiativtager til kurset i uge 30 var Leck Lo-Eriksen, der selv er rygmarvsskadet og flyver i Midtsjællands Svæveflyveklub. Leck er en af de første ”Humlebier”, der startede med at flyve svævefly udstyret med håndsæt i Danmark. Leck flyver i dag solo og har pt. lokalflyvningstilladelse.
Kurset i uge 30 blev gjort muligt dels med Jesper B. Hansen fra Midtsjællands Svæveflyveklub og dels gennem et samarbejde med Aarhus Svæveflyveklub, der har ét af tre fuldt håndstyrede svævefly i Danmark. De øvrige klubber er Vejle Svæveflyveklub og Midtsjællands Svæveflyveklub.

I Uge 30 præsenterede holdet sig med brug af musikken fra Disneys ”Luftens helte”. Herefter hed holdet ikke andet.

Luft under vingerne - igen

RYK og Egmont Højskolen gentager succesen. I årets program for Uge 30 finder man faget ”Luft under vingerne – igen”, hvor deltagerne får mulighed for at lære og afprøve forskellige manøvrer i luften, få indsigt i nogle af de sikkerhedsprocedurer, der findes i forbindelse med take-off, selve flyvningen samt indflyvning og landing. Her vil deltagerne delvist selv komme til at styre svæveflyveren. En af undervisningsformiddagene øremærkes til refleksioner om menneskets behov for at overvinde tyngdeloven og udfordre de menneskelige begrænsninger.

FAKTA

Som kørestolsbruger gennemgår man den samme uddannelse og skal opfylde de samme krav som alle andre svæveflyvepiloter. For at soloflyve, skal man bestå en teoriprøve samt gennemgå skolingsnormerne fra A-1 – A-11. Desuden skal man have en medical, som udstedes af en flyvelæge.
Et håndstyret svævefly er et helt almindeligt (lettere ombygget) svævefly, hvor sideroret styres med et håndtag, der er placeret i cockpittets venstre side ved luftbremsen. Da piloten hermed mangler en ledig hånd til at betjene luftbremserne, kan disse låses i hakker, således at grebet om siderorshåndtaget hurtigt kan genoptages. På den måde kan piloter med nedsat benfunktion fuldt betjene svæveflyet. Håndsættet kan afmonteres ved anden flyvning. Montering og afmontering tager ca. fem minutter.