Fritid: Håndbetjent svæveflyvning

Tekst: Birgitte Bjørkman

Svævefly har hidtil været lukket land for kørestolsbrugere; vel

og mærke hvis man ønskede at være piloten selv. Men et dansk,

ombygget fly giver nu mulighed for, at man kan komme på vingerne

ved egen hjælp.

 

 

 

 

Svæveflyet, der er den første af slagsen

i Danmark, blev præsenteret i septem-

ber ved et arrangement i Midtsjællands

Svæveflyveklub i Fjenneslev ved Sorø.

Humlebierne havde inviteret pressen til

at se deres nyerhvervelse; et svævefly med

håndbetjening.

 

Det umulige er blevet muligt

De kalder sig Humlebierne, for de gør det

umulige: Går på vingerne, selvom det ikke

burde kunne lade sig gøre for én i kørestol. Flyet betjenes af et håndtag i stedet for brug

af fodpedaler, og foreløbig er det kun en

lille håndfuld Humlebier, som er ved at lære

at håndtere et svævefly hos Midtsjællands

Svæveflyveklub.

- Men vi håber, at flere vil komme til, fortæl-

ler formanden for Humlebierne, Henrik

Torp, der selv har kastet sig ud i denne

højtsvævende sport trods flyskræk.

- Jeg brød mig bestemt ikke om tanken, men

skrækken blev mindre efter at have været

oppe at flyve et par gange.

Ønsket om at føle sig fri kan være så stor, at

man er i stand til overvinde sig selv. Det er

Henrik Torp et godt bevis på.

Konkurrence på lige vilkår

Det er en to-sædet ASK-21 skolesvævefly-

ver, der er blevet udrustet med et fabriks-

godkendt, de- og genmonterbart håndkit,

der parallelt kan overtage siderorsfunktio-

nen i forsædet, så den kan flyves uden brug

af benene. Desuden er luftbremsen, som

benyttes ved landing, modificeret, så den

kan sættes i hak. Ellers ville der mangle en

hånd under landing. Ombygningen er gjort

mulig med midler fra bl.a. Fabrikant Mads

Clausen fonden (Danfoss).

- Vort næste mål bliver en

tilsvarende ombygning af en

ASK-21 på vores jyske base,

Vejle svæveflyveklub VSK,

fortæller Henrik Torp, som

håber, de snart har det økono-

miske grundlag, så flere kan

komme på vingerne.

Det koster 67.000 kr. at få

ombygget et svævefly, så det

kan håndbetjenes.

- Herudover skal der også

rejses midler til ombygning af

toiletter.

 

Med det nye fly har kørestols-

brugere og gangbesværede

fået endnu en idrætsgren, og

klubben håber, de kan komme

til at konkurrere på lige vilkår

med ikke-handicappede.

- Vi har nu tre Humlebier, der har fløjet

solo i Norge efter de norske regler, slutter

Henrik Torp stolt.

 

 

Humlebierne er en nystiftet forening med

det formål at muliggøre, at mennesker med

fysiske handicap kan dyrke svæveflyvning

på lige vilkår med andre i helt almindelige

svæveflyveklubber. Vil du vide mere, så tjek

ind på humlebierne.dk eller kontakt Leck

Lo Eriksen, tlf. 2730 0602 eller Henrik

Torp, tlf. 2025 0542.

.