Fremtidens elevatorer og lifte

Tekst: Birgitte Bjørkman

Fremtidens elevatorer og lifte er runde

og roterer! Det danske firma BC Lift er

på vej med et koncept, hvor det ikke blot

er funktionalitet og sikkerhed, der er i

fokus, men også design og diskretion.

I det danske firma BC Lift står man midt

i udviklingen af et helt nyt koncept,

hvor den cirkelrunde form går igen

i både en elevator og i en løfteplatform.

Konceptet er så nytænkende, at det ikke er

set før.

Projektet har været undervejs i mange år.

For BC Lifts direktør, Børge Carlsen var

det væsentligt at finde en form, der rum-

mer en række potentialer for fremtidens

elevatorer og løfteplatforme. Bag firmaets

slogan ”dignified access” gemmer der sig et

ønske om en forening af æstetisk design og

funktionalitet.

- Det handler både om værdig adgang for

brugeren men også om respekt for det det

omgivende byggeri.

Jeg er enig og indskyder, at jeg af samme

grund beklageligvis ikke kan lide firmaets

mangeårige produkt, trappeliften. Den er

netop ikke værdig adgang men tilskynder

til eksklusion med fokus på handicappet og

ikke mennesket.

Det er nu ikke for at diskutere trappeliften,

jeg har kontaktet direktøren for BC Lift,

men for at høre om firmaets visioner for

fremtidens elevatorer og lifte.

Rotationslift

Den nye elevator er en lukket rotationslift.

Ideen er at skabe en rund elevatorkabine,

der giver en række fordele i forhold til eksi-

sterende systemer.

- Den

væsentlig-

ste fordel er,

at kabinen kan

rotere, mens den kører

op og ned, således at man kan stige ud i en

anden retning, end man stiger ind, fortæller

Børge Carlsen og fortsætter:

- Dette er en fordel i eksisterende byg-

ninger, hvor elevator ikke var tiltænkt fra

starten, og hvor der derfor ofte er proble-

mer med at finde et passende sted, som har

plads både i top og bund.

Den runde kabine har desuden den for-

del, at dørene ikke optager nogen plads.

Dørene drejer langs kabinens væg og fylder

således ikke ud i rummet. Dertil lægges et

flot design og flere placeringsmuligheder i

rummet.

Den lille runde

BC Lift har også fokus på den runde form

i udviklingen af en åben lift; en såkaldt

løfteplatform, anvendelig til eksisterende

byggeri. ”Den lille runde”, som den også er

døbt, er så langt fremme i produktionen, at

firmaet kan levere den første serie i marts.

- Det er faktisk en verdenspremiere,

fortæller Børge Carlsen, der nu vil tage

verdenspatent på konceptet. Og der er

allerede kunder, der har vist interesse for

løfteplatformen.

I et andet udviklingsprojekt arbejder fir-

maet med

en superelliptisk

formet lift, der skal være

et supplement til den cirkulære elevator

og lift. Den ellipseformede elevatorkabine

er lukket med vægge af glas, der sikrer frit

udsyn. Også her har æstetik og design høj

prioritet.

Dekorativt element

Det er glædeligt at se, at målsætningen

for fremtidens elevatorer og lifte er, at de

skal betragtes som et dekorativt element

i byggeri og ikke blot som et funktionelt

hjælpemiddel. Ikke mindst for brugerne

er signalværdien afgørende. For mange

mennesker i kørestol er trappeliften netop

derfor blevet et hadefuldt men nødvendigt

onde, hvor man sidder til skue for rummets

øvrige gæster; ofte forstærket af, at det tager

en halv sommer at forcere en etage.

I RYK! ser vi derfor frem til installering af

smukke, runde og roterende elevatorer og

lifte, hvor æstetik og diskretion er i højsæde.

Må BC Lifte erobre verdensmarkedet med

deres nye koncept.