Forskningslinks

  • International Spinal Research Trust, England
  • The Miami Project to Cure Paralysis, USA
  • NoSCoS - Nordic Spinal Cord Society - er en sammenslutning af behandlere i Norden, der i bred forstand interesserer sig for forskning, behandling og rehabilitering af rygmarvsskadede. NoSCoS kongres afholdes hvert andet år et sted i Norden.
  • ISCoS - International Spinal Cord Society - er den tilsvarende sammenslutning for hele verdens forskere og behandlere. I forhold til NoSCoS er den mere orienteret imod de rent forskningsmæssige aspekter. ISCoS kongres afholdes hvert år.