Forskning: Tarmproblemer

Followupundersøgelse

I et samarbejde med RYK er det lykkedes professor Klaus Krogh at lave en tarmundersøgelse hos samme gruppe rygmarvsskadede, der strækker sig over to årtier. Det er helt unikt.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Vi skal 20 år tilbage til 1996, hvor den første  spørgeskemaundersøgelse blev lavet blandt RYKs medlemmer. Den omhandlede tarmproblemer hos rygmarvsskadede og fik stor betydning, fordi det var én af de første af sin slags internationalt. 10 år senere blev undersøgelsen gentaget, og akkurat samme skema blev sendt til alle de medlemmer, der var med i den første undersøgelse.

Enestående mulighed

Der er nu gået 19 år siden den første undersøgelse, og ingen andre i verden har lavet en undersøgelse om tarmproblemer hos rygmarvsskadede med så lang opfølgning. Der er altså en enestående mulighed for ud fra tidligere data at lave en rigtig god undersøgelse om langtidseffekter af dysfunktionel tarm hos personer med rygmarvsskade.
Derfor har RYK sammen med klinisk professor Klaus Krogh ved Aarhus Universitetshospital, der står bag followupundersøgelsen, sendt et brev med et spørgeskema til de medlemmer med rygmarvsskade, der deltog i de to tidligere undersøgelser og stadig er at finde i RYKs medlemsregister.
Det er blevet til i alt 200 medlemmer af de 259, der deltog i 1996 og 2006. Det må formodes, at nogle af de 259 er afgået ved døden, andre er ikke længere medlem af RYK.
Det er RYKs og Klaus Kroghs håb, at størstedelen af de 200 fortsat vil og har mulighed for at bidrage til undersøgelsen og dermed give et billede af to årtiers udvikling af tarmproblemer hos rygmarvsskadede med fokus på, hvordan de ændrer sig over tid.

En af de første og eneste

Den første spørgeskemaundersøgelse tilbage i 1996 havde en flot svarprocent. Hele 72 % af de 424 adspurgte svarede dengang.
- Undersøgelsen fik stor betydning, fordi det var en af de første af sin slags internationalt, fortæller Klaus Krogh, der håber på, at så mange som muligt af de ca. 200, der har modtaget brevet i år, svarer.
- Vi er de eneste i verden, der har kunnet lave så lang opfølgning på tarmproblemer hos samme gruppe rygmarvsskadede, så det er en unik mulighed.
Klaus Krogh regner med at have data fra den nyeste undersøgelse analyseret inden nytår.

Resultat af godt samarbejde

RYK glæder sig over at have kunnet bidrage til forskningen inden for det vigtige tarmområde og opfordrer de 200 modtagere af brevet til at udfylde og returnere skemaet.
- Vi ved, at problemer med tarmen fylder meget i bevidstheden men også tidsmæssigt for mange med rygmarvsskader, fortæller næstformand i RYK, Mikkel Bundgaard, og fortsætter:
- I mange år har RYK haft et rigtig godt samarbejde med Klaus Krogh, så jeg ser frem til at se resultaterne af undersøgelsen.

Den danske followupundersøgelse har været publiceret internationalt, og når resultaterne foreligger fra den 3. og nyeste undersøgelse, vil de blive publiceret internationalt og efterfølgende i RYK! magasin.