Forskning: Smerter og spasticitet, cannabis

Smerte og spasticitet lammer livskvaliteten

Ny ph.d.-afhandling fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade viser behov for mere forskning for at nedbringe smerter og spasticitet, der giver anledning til betydelig lidelse og nedsat livskvalitet for mennesker med rygmarvsskade. Blandt andet bør cannabis' behandlingspotentiale undersøges yderligere.

Tekst: Hospitalsenhed Midt

Tre ud af fire personer, der har pådraget sig en traumatisk rygmarvsskade, lever med smerter og spasticitet. Og det påvirker den enkeltes livskvalitet negativt – især smerter, konstaterer læge Sven R. Andresen, som efter tre års forskningsarbejde på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) i Viborg netop har forsvaret sin ph.d.-afhandling "Neuropathic pain and spasticity following spinal cord injury".
I afhandlingen gør han opmærksom på, at der er stort behov for yderligere forskning for at få smerter og spasticitet mere i fokus i behandlingen af rygmarvsskadede – både i rehabiliteringsforløbet og i det livslange efterforløb som ambulant patient.

Mangel på viden

Sven R. Andresen har i sit forskningsarbejde interesseret sig indgående for cannabis' muskelafslappende og smertestillende virkning. Foreløbig er kun medicinsk cannabis på recept lovligt. Dokumentationen for brug af cannabis til behandling af smerter og spasticitet hos rygmarvsskadede er fortsat meget begrænset, samtidig med at der mangler viden om bivirkninger på kort og langt sigt.
I et randomiseret, kontrolleret studie (videnskabelig undersøgelse af ny behandling) testede Sven R. Andresen et stof, som forhindrer nedbrydningen af kroppens egne cannabislignende stoffer, endocannabinoider. Stoffet havde dog ingen effekt på smerter og spasticitet i den dosis, forsøgspersonerne fik.

Erfaringer med cannabis

I et spørgeskema undersøgte Sven R. Andresen blandt meget andet erfaringer med cannabis blandt de udspurgte. De fleste (64 procent) havde aldrig forsøgt sig med cannabis, men af disse ville hver femte gerne prøve, om det kunne lindre deres smerter og spasticitet – dog kun, hvis det var lovligt at bruge stoffet.
De resterende 36 procent havde prøvet cannabis, og af disse var hver fjerde aktuel bruger. Det svarer stort set til gennemsnittet af den danske befolkning. Men i de yngre aldersklasser (under 45 år) var der dobbelt så mange cannabisbrugere blandt de udspurgte som i den samlede befolkning. I studiet oplevede en lille gruppe af aktuelle brugere lindring af deres smerter og spasticitet, men det var svært at adskille deres medicinske brug fra nydelse.
Sven R. Andresen konkluderer, at der er behov for yderligere forskning i behandling med cannabis, men også i udvikling af nye lægemidler for rygmarvsskadede med færre kort- og langsigtede bivirkninger.

Sven R. Andresens afhandling baserer sig på tre studier – to, der tager afsæt i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 537 patienter med traumatisk rygmarvsskade, og ét i form af en afprøvning af forsøgsmedicin blandt 73 patienter.